Noclegi Kętrzyn i okolice

Kętrzyn dzisiejszą swą nazwę zawdzięcza wielkiemu człowiekowi, historykowi, etnografowi, badaczowi Mazur i Prus, działaczowi polskiemu zaangażowanemu w pomoc powstańcom styczniowym – Wojciechowi Kętrzyńskiemu. Kętrzyński urodził się w Lotzen (Giżycko) jako Adalbert von Winkler. Po tym jak dowiedział się o swoich polskim pochodzeniu wrócił do nazwiska swoich przodków – Kętrzyński. W uznaniu jego zasług po II wojnie światowej zmieniono dawną nazwę miasta Rastenburg na Kętrzyn.

Kętrzyn został założony w XIV wieku przez Krzyżaków, którzy zbudowali tu, zachowany do dziś w zmienionej postaci, zamek. Obecnie w zamku swoją siedzibę ma, m.in. Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego. Wśród zbiorów placówki szczególną uwagę zwraca kolekcja rzeźb z XV w., epitafia z okresu od XVI do XVIII w., unikatowe chorągwie pogrzebowe: ku pamięci Fryderyka Groebena, uczestnika bitwy pod Wiedniem i jedyna zachowana z terenu dawnych Prus chorągiew pogrzebowa dziecka z wizerunkiem zmarłego w wieku trzech lat Botho Ernsta zu Eulenburga. Szczególną wartość dla dziejów Mazur przedstawiają też zabytki zabezpieczone w okolicznych dworach i pałacach tuż po wojnie, w tym kolekcja XVIII-wiecznych kafli piecowych.

Wśród zabytków Ketrzyna wyróżnia się także bazylika kolegiacka św. Jerzego. Świątynia jest najlepiej zachowanym na Mazurach kościołem typowo obronnym. Potężne grube mury, ganki obronne (dziś niezachowane), dwie monumentalne wieże miały służyć obronie miasta i schronieniu jego mieszkańców w razie niebezpieczeństwa. Charakterystyczną cechę kętrzyńskiej fary jest widoczne „krzywe prezbiterium”, które nie leży dokładnie na osi nawy głównej, a jest od niej odchylone. W kościele uwagę zwracają także gotyckie sklepienia kryształowe, organy Terletzkiego (pierwsze organy budował tu Josue Mosengel – twórca organów w sanktuarium w Świętej Lipce) oraz karcer, do którego można wejść z kościoła. We wnętrzu zachowała się także ambona z końca XVI w. z unikatowymi dziś wizerunkami Marcina Lutra i Filipa Melanchtona – prekursorów reformacji.

Obok świątyni znajduje się budynek kościoła Św. Jana, pierwotnie kaplica cmentarna, obecnie jedyny kościół ewangelicki w Kętrzynie. W Kętrzynie w XVI w. powstało słynne gimnazjum – szkoła, której ukończenie dawało prawo studiowania na uniwersytecie w Królewcu, tzw. Albertynie. Wychowankami kętrzyńskiej szkoły byli, m.in. wspominany Wojciech Kętrzyński oraz Wilhelm Vien, późniejszy noblista w dziedzinie fizyki. Tablice upamiętniające tych słynnych uczniów kętrzyńskiej szkoły dziś zdobią jej dawne mury. W Kętrzynie warto zobaczyć także  klasycystyczną lożę masońską i dawną synagogę. Kętrzyn słynie z jednej z najdłuższych stajni w Europie (ok. 200 m długości), gdzie znajdują się 162 boksy dla koni. W zbudowanych w 1877 roku kompleksie Kętrzyńskiego Stada Ogierów do 1945 roku hodowano konie rasy trakeńskiej oraz wschodnio-pruskiej. Dziś znajdują się tu konie rasy zimnokrwistej oraz konie ras szlachetnych. Kętrzyńskie Stado jest rekordzistą świata w tzw. poręczy – pokazie polegającym na złączeniu w rzędzie większej liczby ogierów. Kętrzyński rekord świata wynosi 22 ogiery.

Nakomiady

W Nakomiadach funkcjonuje unikalna manufaktura kafli. Wyrabiane tu cuda kupują klienci z całego świata. Każda produkowana w Nakomiadach ceramika jest niepowtarzalna. Kafle wykonywane są ręcznie według ściśle określonych funkcjonujących tu od wieków zasad. Tradycyjna technologia, ręczna robota na każdym etapie pracy – od przygotowania modelu i form przez odlewanie i wypalanie aż po precyzyjne zdobienie, serce wkładane w każdy ruch – wszystko to sprawia, że kafle produkowane w manufakturze w Nakomiadach są niepowtarzalne.

Tutejsza manufaktura ma wielowiekową tradycję – utworzono ją ponad 300 lat temu, w 1704 roku. Została uruchomiona na potrzeby rozbudowy istniejącego do dziś pałacu rodu von Hoverbecków. Pierwotnie głównie wyrabiano i wypalano tu cegły z lokalnych pokładów gliny. Obecnie manufaktura ta jest jedynym w Polsce zakładem ręcznie produkującym kafle i piece według dawnych zasad.

W Nakomiadach funkcjonuje unikalna manufaktura kafli. Wyrabiane tu cuda kupują klienci z całego świata. Każda produkowana w Nakomiadach ceramika jest niepowtarzalna. Kafle wykonywane są ręcznie według ściśle określonych funkcjonujących tu od wieków zasad. Tradycyjna technologia, ręczna robota na każdym etapie pracy – od przygotowania modelu i form przez odlewanie i wypalanie aż po precyzyjne zdobienie, serce wkładane w każdy ruch – wszystko to sprawia, że kafle produkowane w manufakturze w Nakomiadach są niepowtarzalne. Tutejsza manufaktura ma wielowiekową tradycję – utworzono ją ponad 300 lat temu, w 1704 roku. Została uruchomiona na potrzeby rozbudowy istniejącego do dziś pałacu rodu von Hoverbecków. Pierwotnie głównie wyrabiano i wypalano tu cegły z lokalnych pokładów gliny. Obecnie manufaktura ta jest jedynym w Polsce zakładem ręcznie produkującym kafle i piece według dawnych zasad.

Manufaktura Pałac Nakomiady, Nakomiady 7B, 11-400 Kętrzyn, tel.: +48 661 255 653,

×

Korzystamy z Cookies. Przeglądając stronę zgadzasz się na zapis Cookie na Twoim urządzeniu