Noclegi Dobre Miasto

Dobre Miasto lokowane na prawie chełmińskim w latach 1325 - 1326 było miastem biskupim (założył je w ostatnim momencie swego życia biskup warmiński Eberhard z Nysy). W drugiej połowie czternastego wieku powstał tu drugi pod względem wielkości kościół na Warmii – Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Świętych. W czternastym i piętnastym wieku powstawały fortyfikacje miejskie. W roku 1347 przeniesiono do Dobrego Miasta siedzibę kapituły kolegiackiej z Głotowa. Powstało wtedy potężne, istniejące do dziś założenie obronne przylegające do kolegiaty Najświętszego Zbawiciela. Zespół kolegiacki był siedzibą kanoników kolegiackich – dostojników, dla których mimo wykształcenia, zasług i talentów zabrakło miejsca wśród kanoników fromborskich. Kapituła kolegiacka była „ciałem” wspomagającym biskupa w administrowaniu kościelnym i politycznym. Kolegiata sama w sobie jest budowlą wyjątkową. Mieści cenne i unikatowe zabytki z całego okresu jej funkcjonowania jako siedziby kapituły. Późnogotycki tryptyk św. Anny czy wyjątkowy Tron Łaski mówią o dawnym znaczeniu świątyni. Gotyckie – później barokizowane stalle kanonickie ze stopniami w formie lwa, trumienny relikwiarz św. Innocentego, zagroda chrzcielna czy barokowa ambona stanowią cenne tło dla ołtarza głównego fundowanego przez biskupa Adama Stanisława Grabowskiego. Ołtarz w swej formie bliźniaczo podobny jest do ołtarza fromborskiego i stanowi wspaniały przykład dojrzałego baroku (wykonany w 1743 – 1748). W czasach trudnych dla Warmii (okupacja szwedzka, epidemia dżumy 1708- 1712) biskup warmiński Andrzej Chryzostom Załuski obrał sobie Dobre Miasto na swoją siedzibę. Załuski dbał o dobro mieszkańców dominium, bronił ich przed kontrybucjami, był biskupem – intelektualistą, zgromadził spory księgozbiór – zaczątek słynnej biblioteki Załuskich. Pełnił też funkcję kanclerza wielkiego koronnego. Zmarł  1 maja 1711 roku w Dobrym Mieście - pochowano go pod posadzką dobromiejskiej kolegiaty. W czasie drugiej wojny światowej miasto zostało zniszczone przez wojska radzieckie w około 90%. Oprócz zabudowań siedziby kolegiackiej zachował się dawny kościół ewangelicki z 1830 – dziś biblioteka, siedemnastowieczny kościół św. Mikołaja – dziś świątynia grekokatolicka, fragmenty murów miejskich z tzw. Basztą Bocianią (przełom XIV i XV wieku) oraz zespół kamieniczek mieszczańskich z XVIII – XX wieku, w których dziś mieści się skansen miejski. Można tu, odwiedzając wnętrza, zapoznać się z życiem warmińskich mieszczan – rzemieślników, kupców itd. Oprócz skansenu miejskiego zachowała się część kamienic z XIX i XX wieku poza centrum miasta – przy ulicach wylotowych na Olsztyn czy Ornetę/Lidzbark Warmiński.

Głotowo blisko Dobrego Miasta

Głotowo od średniowiecza było miejscem wyjątkowym. Po erygowaniu w 1341 roku w Pierzchałach kapituły kolegiackiej Głotowo było przez kilka lat jej siedzibą. Jak głosi legenda w okolicach dzisiejszego kościoła chłop orząc ziemię znalazł w polu cyborium z hostią. Woły ciągnące pług natychmiast uklękły składając pokłon Najświętszemu Sakramentowi. Mimo przeniesienia kapituły do Dobrego Miasta wieś stała się miejscem licznych pielgrzymek chrześcijan z różnych zakątków Prus. Sanktuarium Cudu Eucharystycznego zyskało tak dużą popularność, że biskup warmiński Krzysztof Szembek konsekrował tu w 1726 roku nową świątynię. Do dziś późnobarokowy kościół z płytkimi bocznymi kaplicami budzi zachwyt. W odrestaurowanym niedawno ołtarzu głównym (wypełniającym całą wysokość prezbiterium) znajduje się XVII – wieczny obraz „Ostatnia wieczerza”. Zachowała się zagroda chrzcielna, ambona, barokowe stalle, obrazy olejne i witraże z XIX wieku. 

Między rokiem 1878 a 1894 nieopodal sanktuarium powstała wyjątkowa kalwaria. Głotowski dziedzic Jan Merten postanowił kupić grunty, na których następnie wybudował przy współudziale około 70 tysięcy wiernych z różnych stron drogę krzyżową. Merten starał się odwzorować  rzeczywistą długość i nachylenie drogi jerozolimskiej (wcześniej pielgrzymował  do Ziemi Świętej – wykonał dokładne opisy poszczególnych jej części). Wybudował także stacje drogi krzyżowej w formie kaplic z postaciami naturalnej wielkości (trzy ostatnie kubaturowe o dużych rozmiarach). Pięknie położona w wąwozie Kalwaria Warmińska i stojący powyżej barokowy kościół przyciągają licznych turystów w okresie letnim i wiernych w okresie Wielkiego Postu i Bożego Ciała.

Jeziorany

Jeziorany to niewielkie warmińskie miasteczko położone nad rzeką Symsarną. W niedalekiej odległości znajduje się kilka jezior: Luterskie, Blanki, Pierścień oraz Ławki. Nad miejscowością góruje gotycki kościół pw. Św. Bartłomieja z bogatym barokowym wyposażeniem oraz unikatową kołatką, będącą niezwykłym okazem sztuki odlewniczej. Wzniesiona w XIV wieku świątynia należy do najstarszych typowych pod względem architektury (bezchórowa hala z masywną wieżą) kościołów na Warmii.

W Jezioranach zachował się także wzniesiony w XIX wieku dawny kościół ewangelicko-augsburski. Zobaczymy tu również pozostałości piwnic zamku biskupiego, rozebranego w XVIII wieku po pożarze, w miejscu którego obecnie mieści się budynek Urzędu Miejskiego. Uwagę zwracają też znaczne fragmenty średniowiecznych murów miejskich. W obrębie rynku i przy drodze prowadzącej w kierunku Olsztyna zobaczymy historyczną zabudowę, głównie z XIX i XX wieku. Na szczególną uwagę zasługują, już dziś niestety zanikające w krajobrazie regionu, spichlerze. W odległości około 5 km od Jezioran znajduje się rezerwat przyrody Ustnik, będący miejscem lęgowym i obszarem wypoczynku wielu rzadkich i zagrożonych wyginięciem gatunków wodno–błotnych. Można zaobserwować tu wszystkie gatunki perkoza, kaczek oraz kilkanaście gatunków ptaków siewkowatych, w tym bekasy i biegusy.

×

Korzystamy z Cookies. Przeglądając stronę zgadzasz się na zapis Cookie na Twoim urządzeniu