Noclegi Barczewo

Za czasów biskupa warmińskiego Eberharda z Nysy w roku 1326 założono w pobliżu Jeziora Wadąg gród warowny a w jego pobliżu osadę. Założenie to zostało zniszczone w latach pięćdziesiątych XIII wieku przez Litwinów. Gród i osadę przeniesiono w nowe miejsce w zakolu Pisy Warmińskiej. Wtedy to w roku 1364 Wartenburg (Wartembork, dziś Barczewo) otrzymało prawa miejskie chełmińskie. Na polecenie biskupa warmińskiego Jana Stryprocka organizacją miasta, urządzaniem i zasiedlaniem zajął się brat zasadźcy Olsztyna Jana z Łajs – Henryk. Powstał wtedy prostokątny rynek z ratuszem, siatka ulic, kościół św. Anny. W północno- wschodnim narożniku  wybudowano niewielki zamek biskupi (dziś nie istnieje). Pod koniec XIV wieku przybyli tu franciszkanie wznieśli zabudowania klasztorne i kościół św. Andrzeja. W czasach reformacji klasztor opustoszał, kościół podupadł. Dopiero biskup warmiński Andrzej Batory sprowadził w drugiej połowie XVI wieku bernardynów, którzy funkcjonowali tu do momentu kasaty zakonu w XIX wieku. Z czasów Batorego w kościele zachował się manierystyczny nagrobek – epitafium biskupa i jego brata Baltazara. To dzieło wykonane przez jednego z  braci van den Block stanowi jedno z najznakomitszych doby renesansu w dzisiejszej Polsce (Andrzej i Baltazar nigdy nie zostali tu pochowani). Kościół św. Anny – monumentalna budowla z XIV wieku ma charakter sakralny, ale stanowiła też schronienie dla miejscowej ludności w momencie zagrożenia (pożar, wrogi najazd). Wewnątrz zobaczymy neogotyckie wyposażenie, nad głowami zaś przepiękne sklepienia sieciowe i kryształowe. Już w końcu XIX wieku dobudowano do hali neogotyckie prezbiterium. Mimo pożaru i zniszczeń z drugiej wojny światowej miasto utrzymało swój jeszcze średniowieczny układ miejski z kamienicami, spichlerzami i dawnymi mostami na Pisie Warmińskiej, kanale młyńskim i kanale Kiermas (w całym Barczewie jest aż 19 mostów). Zachowała się dawna synagoga z połowy XIX wieku – dziś Galeria Sztuki „ Synagoga”. Dawny kościół ewangelicki dziś jest także miejscem  wydarzeń ze świata kultury. Dzisiejsza nazwa miasta to wynik działań powojennej władzy. Nazwy brzmiące obco specjalna komisja zmieniała na polskie. Szukano nowych patronów – Wartenburg otrzymał za patrona warmińskiego proboszcza z Brąswałdu – Walentego Barczewskiego. W roku 1877 urodził się w Barczewie kompozytor, pedagog,wielokrotnie wyróżniony muzyk Feliks Nowowiejski. Twórca muzyki do „Roty”„Legendy Bałtyku”, „Quo Vadis” mieszkał w barczewskim domu rodzinnym w okresie dzieciństwa i młodzieńczym – dziś w tym miejscu znajduje się Salon Muzyczny Feliksa Nowowiejskiego.  Wewnątrz zobaczymy pamiątki związane z życiem kompozytora i jego rodziny. Każdy, kto ma trochę wrażliwości poczuje tu ducha Feliksa Nowowiejskiego, jego muzykę, klimat czasów, w których tworzył. Tu dowiemy się w jaki sposób muzyk z urokliwego, niedużego, warmińskiego miasteczka wypłynął w szeroki świat kultury europejskiej i światowej.

×

Korzystamy z Cookies. Przeglądając stronę zgadzasz się na zapis Cookie na Twoim urządzeniu