Noclegi Pieniężno

Pieniężno jako miasto funkcjonuje od roku 1312, kiedy to Kapituła Warmińska nadała osadzie prawa miejskie. Od powstania osady do roku 1946 nosiło ono nazwę Melzak (Mehlsack – worek z mąką)- worki z mąką wraz z mieczem i kluczem stanowią  herb miasta. Nazwę zmieniono po  drugiej wojnie światowej, upamiętniając rozstrzelanego w obozie koncentracyjnym Hohenbruch redaktora Gazety Olsztyńskiej Seweryna Pieniężnego. Niedużą miejscowość – około 3000 mieszkańców – mimo wielkich zniszczeń dokonanych w 1945 roku, warto odwiedzić. Na skraju wąwozu rzeki Wałszy znajduje się pozostałość po dawnym zamku kapitulnym. W całości zachowało się zachodnie skrzydło reprezentacyjne oraz część północnego. Niegdyś warownia stanowiła integralny element miejskich fortyfikacji. Po przebudowach i zniszczeniach zamek nie wrócił do dawnej postaci – obecnie niszczeje. Do wnętrza dziewiętnastowiecznego neogotyckiego kościoła św. Piotra i Pawła przeniesiono część wyposażenia pochodzącego z wcześniejszej czternastowiecznej świątyni (między innymi figury patronów z siedemnastego wieku) – warto i tu zajrzeć. Nieopodal zobaczymy jeszcze obecnie odbudowywany dawny ratusz i wieżę – pozostałość po dawnym kościele ewangelickim. Pieniężno jest ważne na mapie Warmii także z tego względu, że czasowo przebywał tu Mikołaj Kopernik. Sprawując funkcję administratora dóbr kapitulnych przyjeżdżał do komornictwa melzackiego zasiedlać opuszczoną ziemię nowymi osadnikami. Odbył ponad siedemdziesiąt takich wypraw po ziemiach kapitulnych. Wszystko to zawarł w dokumencie „Lokacja łanów opuszczonych”.

Przy kościele Piotra i Pawła znajduje się wygodne zejście do istniejącego od 1907 roku rezerwatu „Dolina Rzeki Wałszy” . Jest to przepiękne miejsce sprzyjające wyciszeniu i kontaktowi z przyrodą. Rzeka ma tu charakter górski, woda skacze po kamieniach – a wszystko to pomiędzy stromymi, zalesionymi zboczami doliny. Spacerując doliną natkniemy się na pozostałości dawnego mostu kolejowego z 1885 roku oraz konstrukcję nowego mostu, który zastąpił poprzedni wysadzony w 1945 roku. Most jest jednym z najwyższych czynnych w Polsce (ponad 30 m). Spina linię kolejową Olsztyn-Braniewo.  Jeżeli komu zabraknie wrażeń, to może jeszcze odwiedzić muzeum u ojców Werbistów. Znajduje się ono przy Misyjnym Seminarium Duchownym Księży Werbistów. Tu przeniesiemy się w odległe zakątki świata oglądając eksponaty przywiezione przez misjonarzy.

×

Korzystamy z Cookies. Przeglądając stronę zgadzasz się na zapis Cookie na Twoim urządzeniu