Noclegi Ełk i okolice

Ełk to trzecie po Olsztynie i Elblągu największe miasto województwa warmińsko-mazurskiego. Położenie nad Jeziorem Ełckim i rzeką Ełk sprawia, że miasto stanowi centrum wypoczynku i rekreacji na Pojezierzu Ełckim. Obecnie największą atrakcją turystyczną miasta jest Ełcka Kolej Wąskotorowa (patrz osobny opis).

Pochodzenie nazwy miasta Ełk jest sporne. Najprawdopodobniej miasto wzięło swoją nazwę od rzeki, nad którą go założono. W języku polskim nazwa miasta pojawiała się najczęściej w formie Łek lub Łyk. Forma Ełk powstała z miejscownika „we Łku”, z czasem przekształconego na „w Ełku”. W języku niemieckim z kolei nazwa miasta przybierała formy: Licke, Lik, Licce, Lueck, ostatecznie ustaliła się jako Lyck. Słowo Łek / Lyck pochodzi prawdopodobnie od jaćwieskiego słowa „lek”, co oznaczało białą lilię wodną lub od polskiego słowa „łęg”, którym określano nadbrzeżną łąkę. O średniowiecznej historii miasta świadczą ruiny dawnego zamku krzyżackiego. Zamek w Ełku został zbudowany na przełomie XIV i XV w. przez ówczesnego komtura Bałgi Ulryka von Jungingena, późniejszego wielkiego mistrza (tego samego, który walczył pod Grunwaldem na czele wojsk krzyżackich). Zamek zbudowano w ważnym strategicznie miejscu – tuż przy granicy Państwa Zakonu Krzyżackiego z Polską i Litwą. Na jego budowę wybrano bardzo dobre pod względem obronności miejsce – wyspę na Jeziorze Ełckim, którą z lądem połączono za pomocą drewnianych mostów zwodzonych. W okresie wojny 13-letniej (1454-1466) zamek został zdobyty i zniszczony. Pierwotny gotycki zamek przebudowywano w kolejnych stuleciach. W 1810 r. przebywał w nim marszałek armii napoleońskiej Ney, a w 1813 r. rosyjski car Aleksander I. W latach 1888-1970 zamek służył jako więzienie.

Oprócz ruin zamku zobaczymy tu XIX-wieczny kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa (niegdyś ewangelicki) oraz wzniesioną w tym samym wieku dla katolików świątynię, której patronem jest Św. Wojciech Biskup i Męczennik. Dziś kościół ten jest katedrą Diecezji Ełckiej oraz sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej. Albrecht Hohenzollern był ostatnim wielkim mistrzem Zakonu Krzyżackiego w Prusach – to on  zlikwidował państwo zakonne, czyniąc z niego świeckie księstwo. Albrecht stworzył pierwsze na świecie państwo luterańskie (cuius regio eius religio). W całych Prusach Książęcych dotychczasowe kościoły katolickie zostały przekształcone na kościoły ewangelickie. Tak też się stało w Ełku. Obecny kościół pw. Najświętszego Serca Jezusowego do 1945 roku był kościołem ewangelickim.

W miejscu obecnej świątyni kościół stał już od XV w. Początkowo był to obiekt drewniany, potem murowany. Przez stulecia zmieniał swój wygląd, wezwania i wyznania – jednak zawsze wraz ze swoim otoczeniem stanowił centrum miasta. To tu główna ulica rozszerzała się, tworząc rozległy plac, na którym toczyło się życie miasta. Tu odbywały się targi i jarmarki, tu znajdował się ratusz i szkoła, tu spotykali się mieszkańcy. 

Po sekularyzacji Prus książę Albrecht zwrócił szczególną uwagę na rozwój nauki i piśmiennictwa. W ten sposób w XVI w. do Ełku przybył Jan z Sącza zwany też Sandeciusem, który przybrał nazwisko Malecki. Jan Malecki i jego syn Hieronim założyli pierwszą na Mazurach drukarnię i pierwszą szkołę średnią, której ukończenie dawało prawo studiowania na uniwersytetach. Ełcka szkoła cieszyła się szeroką sławą – uczyli się w niej uczniowie z Prus, Polski i Litwy.  Spod pióra Maleckich wyszły liczne pisma religijne w języku polskim. Tłocząc druki Maleccy pierwsi użyli czcionki, którą – ponieważ przywieziono ją z Krakowa – nazwano „krakowskim szryftem”. Taką samą czcionką drukowane były wydawnictwa przeznaczone dla Mazurów jeszcze w XX wieku.

W centrum miasta znajduje się Park Solidarności, dawny park Królowej Luizy. Plac Królowej Luizy uznawany był za najpiękniejsze miejsce w Ełku. Został założony na przełomie XIX i XX w. z inicjatywy Towarzystwa Upiększania Miasta. W 1913 roku park otrzymał imię Królowej Luizy, która była żoną króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III. Za życia królowa Luiza uznawana była za jedną z piękniejszych kobiet na dworach europejskich. Królowa Luiza Pruska była matką pierwszego cesarza Zjednoczonych Niemiec – Wilhelma I Hohenzollerna. W połowie XIX w. w wielu miastach Prus powstawały Towarzystwa Upiększania Miasta. W Ełku takie towarzystwo zostało założone w 1844 roku za sprawą ówczesnego burmistrza. Celem towarzystwa było upiększanie miasta, jego zadrzewienia, budowanie spacerowych alejek, parków i promenad.

W Ełku warto także zajrzeć do dawnej wieży ciśnień, gdzie dziś mieści się unikatowe Muzeum Kropli Wody, w którym wszystko kręci się wokół wody.

×

Korzystamy z Cookies. Przeglądając stronę zgadzasz się na zapis Cookie na Twoim urządzeniu