Agent – uprawniony do zawierania umów-zgłoszeń z uczestnikiem imprezy turystycznej, prawny reprezentant touroperatora

Touroperator - organizator turystyki

Animator – osoba, która w obiekcie zajmuje się organizacją czasu wolnego dla dzieci i/lub dorosłych

Incentive travel - turystyka motywacyjna dla pracowników firmy lub realizowana w celach poznawczo-szkoleniowych

AOA / Allocated on arrival – przydzielanie pokoju / miejsca noclegowego przez touroperatora, gdy gość znajdzie się w miejscu wypoczynku

Corporate travel - podróż służbowa wyższych rangą pracowników firmy

Excursions – wycieczki organizowane przez hotel dla gości hotelowych

IT inclusive tour, package tour, package holiday – kompleksowa oferta wypoczynkowa zawierająca w swej cenie: przelot lub przejazd do miejsca wypoczynku, zakwaterowanie i wyżywienie

FO Flight only - oferta biura podróży w której klient płaci tylko za przelot samolotem

Impreza turystyczna – co najmniej dwie usługi turystyczne objęte wspólną ceną, tworzące jednolity program

Innskeeer's lien - prawo zastawu rzeczy Gościa hotelowego w przypadku niezapłacenia rachunku za świadczone usługi

Pilot – osoba przydzielona uczestnikom wyjazdów grupowych, odpowiedzialna za prawidłowy przebieg wycieczki

Rezydent – osoba w obiekcie reprezentująca organizatora imprezy turystycznej, odpowiedzialna za przebywających Gości

Wycieczka fakultatywna – wycieczki nie objęte ramowym programem imprezy, organizowane w trakcie pobytu w miejscowości wypoczynkowej

TA / travel agent - pracownik biura podróży

Przewodnik turystyczny – osoba zawodowo oprowadzająca turystów lub odwiedzających po wybranych obszarach, miejscowościach i obiektach oraz udzielająca informacji na ich temat

Wycieczka pakietowa – wycieczka uwzględniająca wszystkie aspekty pobytu

Allotment – rezerwacja (okresowa lub stała) danej ilości miejsc w obiekcie, ze sposobnością anulowania jej w określonym terminie bez ponoszenia konsekwencji finansowych

Concierge – konsjerż, osobisty asystent gościa hotelowego, który przygotowuje na życzenie wszelkie rezerwacje i tym podobne

Comte des cierges – konsjerż

WTO / Word Tourism Organization - Światowa Organizacja Turystyki, utworzona w 1975 r., z siedzibą w Madrycie.

AIH Association Internationale de I'hôtellerie - międzynarodowe zrzeszenie hoteli

HACCP Hazard Analysis and Critical Control Point / Analiza Ryzyka i Kontrola Punktów Krytycznych - analiza mająca na celu zapewnienie czystości higienicznej produktów spożywczych przeznaczonych dla konsumentów

IH&RA International Hotel and Restaurant Association - Międzynarodowe Zrzeszenie Hotelarzy i Restauratorów

Łańcuch hotelowy (sieć hotelowa) - zespół hoteli utrzymujący jednolity standard i zakres usług, posługujący się tym samym znakiem i nazwą, posiadające podobne cechy użytkowe

TQM - Total Quality Management - zarządzanie przez jakość, strategia osiągania wyższej jakości pracy, wyrobów, świadczonych usług, której celem jest uzyskanie najwyższego zadowolenia gości hotelowych

Kontrakt hotelowy – umowa Oznacza dowolny kontrakt, w którego ramach hotelarz wyraża zgodę wobec biura podróży na zapewnienie usług hotelowych na rzecz podróżnego lub grupy podróżnych, którzy są klientami danego biura podróży.

Rating, grading - kategoryzacja hoteli, pensjonatów

Market Share - udział w rynku

Sieć hoteli - zespół lub grupa hoteli należących zazwyczaj do określonego właściciela

Sieć marketingowa (grupa markowa) - grupa hoteli dobrowolnie stowarzyszonych, prowadzących wspólna politykę cenową i marketingową

Stopa marży - procentowa relacja marży do kosztów surowca

System hotelowy (grupa hotelowa) – nadzorowany przez centralę zespół obiektów hotelowych funkcjonujący według nadrzędnej idei

Średnia cena - przychód uzyskany ze sprzedaży usług noclegowych, przypadający na liczbę sprzedanych pokojonocy w danym okresie

Umowa hotelowa - porozumienie zawarte pomiędzy gościem i hotelarzem, w którym uzgodnione są trzy podstawowe elementy: rodzaj pokoju, cena, czas pobytu gościa

Sale wielofunkcyjne – przestrzenie dostosowane do organizacji imprez konferencyjnych, bankietowych i innych

 

SPRAWDŹ POZOSTAŁE EDYCJE SŁOWNICZKÓW POJĘĆ UŻYWANYCH W HOTELARSTWIE

SŁOWNICZEK CZ. I

SŁOWNICZEK CZ.II

SŁOWNICZEK CZ. III

SŁOWNICZEK CZ.V

SŁOWNICZEK CZ. VI

×

Korzystamy z Cookies. Przeglądając stronę zgadzasz się na zapis Cookie na Twoim urządzeniu