W życiu pewni jesteśmy tylko dwóch rzeczy: śmierci i podatków. O ile na temat tego pierwszego niewiele jesteśmy w stanie powiedzieć, o tyle o drugim można wspomnieć, że dotyczy każdego aspektu naszego życia – nawet urlopu i wypoczynku.

Obowiązująca w wielu miejscowościach i doliczana do rachunku końcowego za pobyt – opłata miejscowa (potocznie – klimatyczna), czyli podatek który płacimy na wakacjach. Czym jest opłata klimatyczna, ile wynosi i gdzie obowiązuje? O tym poniżej.

Czym jest opłata klimatyczna?

Opłata miejscowa lub uzdrowiskowa – zwana potocznie opłatą klimatyczną to podatek, który pobierany jest od urlopowiczów przebywających dłużej niż jedna doba w niektórych miejscowościach turystycznych i uzdrowiskowych, cytując za ustawą „o szczególnych walorach uzdrowiskowych, klimatycznych i krajobrazowych”. Spotkać się można także z określeniem „opłata za oddychanie”.

Rada Ministrów określa minimalne kryteria jakie powinna spełniać miejscowość, w której można taką opłatę pobierać, natomiast rada gminy określa konkretne miejscowości w których opłata miejscowa będzie obowiązywać.

Jaka jest wysokość opłaty klimatycznej?

To już zależy od gminy. Opłata nie może przekroczyć jednak maksymalnych stawek określonych przez Ministra Finansów.

W 2017 maksymalne stawki opłaty klimatycznej wyglądają następująco:

1. Stawka opłaty miejscowej w miejscowościach, posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach nie może przekroczyć 2,17 zł dziennie.

2. Stawka opłaty miejscowej w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej nie może przekroczyć 3,08 zł dziennie.

3. Stawka opłaty uzdrowiskowej nie może przekroczyć 4,24 zł dziennie

Czy muszę płacić?

Od płacenia opłaty miejscowej oraz opłaty uzdrowiskowej zwolnieni są:

- członkowie personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych

- osoby przebywające w szpitalach;

- osoby niewidome i ich przewodnicy;

- podatnicy podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domów letniskowych położonych w miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową albo uzdrowiskową;

- zorganizowane grupy dzieci i młodzieży szkolnej.

Dlaczego taki podatek obowiązuje?

Opłata klimatyczna jest w pewnym sensie zrekompensowaniem braku dużych ośrodków przemysłowych, które mogłyby zaszkodzić i zanieczyścić powietrze w takiej miejscowości. Jeżeli powietrze nie spełni określonych parametrów – opłata zostaje zniesiona.

 

×

Korzystamy z Cookies. Przeglądając stronę zgadzasz się na zapis Cookie na Twoim urządzeniu