Ogród Botaniczny w Poznaniu

Miasto
Kontakt ul. Dąbrowskiego 165
60-594 Poznań
tel. +48 61 829 2013

Opis

Ogród Botaniczny w Poznaniu został oficjalnie otwarty w 1925r. jako Szkolny Ogród Botaniczny. W 1949r. został przyłączony do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Powierzchnia Ogrodu obejmuje blisko 22 ha.

Ogród jest czynny dla odwiedzających cały rok, a wejście do niego jest bezpłatne.

Parking dla gości jest czynny w godzinach otwarcia Ogrodu.

Godziny otwarcia:

marzec godz. 9:00 - 17:00
kwiecień godz. 9:00 - 19:00
maj - sierpień godz. 9:00 - 20:00
wrzesień godz. 9:00 - 19:00
październik godz. 9:00 - 18:00
listopad - luty godz. 9:00 - 15:00
   

Ogród Botaniczny posiada udokumentowane zbiory roślinne służące celom naukowym, dydaktycznym i edukacyjnym. Łącznie zawiera około 7 tys. gatunków roślin przedstawionych w działach tematycznych:

  • Dział Taksonomii Roślin jest położony w najstarszej części Ogrodu, na obszarze blisko 2,5 ha. Kolekcja liczy około 2 tys. gatunków. Prezentuje bogactwo i różnorodność świata roślin.
  • W Dziale Roślin Rzadkich i Zagrożonych są prezentowane rośliny prawnie chronione oraz umieszczone w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin i na regionalnych listach gatunków zagrożonych wymarciem, łącznie około 250 taksonów. Dział składa się z pięciu odrębnych kwater, zapewniających odmienne warunki siedliskowe, a tym samym optymalne warunki wzrostu dla roślin o zróżnicowanych wymaganiach ekologicznych. Spotkać tu można gatunki z muraw kserotermicznych (Dictamnus albus), wilgotnych łąk (Fritillaria meleagris), siedlisk wodnych i bagiennych (Trapa natans) oraz gatunki typowe dla lasów mieszanych (Lilium martagon). Na historycznej kwaterze, która istnieje od początku istnienia Ogrodu, znajdują się rośliny reprezentujące gatunki wymarłe w naturze na terenie kraju, np. Pulsatilla vulgaris i endemiczne, takie jak Taraxacum pienninicum i Galium cracoviense.
  • Alpinarium to obszar ok. 6 tys. m2, a deniwelacje terenu dochodzą do 9 m. Do jego budowy zużyto prawie 3 tys. ton materiału skalnego. Kolekcje, podzielone geograficznie, umożliwiają studiowanie zagadnień dotyczących geografii roślin górskich, ekologii i biologii, a także zagadnień związanych z piętrami klimatyczno-roślinnymi.
  • Dział ekologiczny składa się z kilku kwater, gdzie uprawiane są głównie rodzime taksony należące do różnych grup ekologicznych, takich jak halofity, psammofity, gatunki roślin wodnych i łąkowych.
  • Dział Geografii Roślin obejmuje powierzchnię ok. 9 ha. Zgromadzone tam kolekcje ukazują zróżnicowanie szaty roślinnej Ziemi w układzie stref klimatyczno-roślinnych. Największą powierzchnię poświęcono florze klimatu umiarkowanego, w którym rosną lasy liściaste. Reprezentowane są zwłaszcza przez dendroflorę Europy, Azji i Ameryki Północnej.
  • W Dziale Dendrologicznym prezentowane są drzewa i krzewy o wysokich walorach dekoracyjnych. Są to najczęściej odmiany uprawne, rzadziej botaniczne formy gatunków.
  • Barwne zbiory Działu Roślin Ozdobnych obejmują m.in. ogród różany, partery kwiatowe, a także rabaty roślin wieloletnich i jednorocznych. Na uwagę zasługują kolekcje piwonii, liliowców oraz irysów. 

Zadania naukowe Ogrodu koncentrują się na aktywnej ochronie gatunków zagrożonych i ginących w uprawie zachowawczej ex situ, a także ochronie zasobów roślinnych na terenach zurbanizowanych.

Ogród Botaniczny pełni też ważną funkcję poznawczą. Posiada bogatą ofertę edukacyjną dla uczniów ze wszystkich poziomów nauczania - od szkoły podstawowej po liceum, a także dla dzieci przedszkolnych.

Udostępniono szereg tras, zarówno tradycyjnych, jak i w postaci aplikacji działających w przenośnych urządzeniach multimedialnych. Korzystając z drukowanego przewodnika lub własnego telefonu komórkowego, odczytującego kody QR, można z łatwością poruszać się po proponowanych trasach.

W Pawilonie Ekspozycyjno-Dydaktycznym odbywają się wystawy czasowe, o różnorodnej tematyce przyrodniczej.

Znajduje się tam również czynna cały rok kawiarenka.

Corocznie w Ogrodzie Botanicznym organizowane są imprezy otwarte dla publiczności. Najważniejsze z nich to Majówka w Botaniku (1-3 maja), Wielkopolski Dzień Ochrony Środowiska (czerwiec) oraz Urodziny Ogrodu (drugi weekend września).

Informacje i regulamin dla Zwiedzających znajdują się na stronie internetowej ogrodu.

Opinie
Lokalizacja

Opinie

comments powered by Disqus

Lokalizacja

Poznań, Wielkopolskie
ul. Dąbrowskiego 165, 60-594
×

Korzystamy z Cookies. Przeglądając stronę zgadzasz się na zapis Cookie na Twoim urządzeniu