Białowieski Park Narodowy

Miasto
Kontakt Park Pałacowy 11
17-230 Białowieża

tel./fax.: 85 682 97 00
e-mail: bpn@bpn.com.pl

Opis

Białowieski Park Narodowy chroni najlepiej zachowany fragment Puszczy Białowieskiej, który ocalał przed presją człowieka.

Park chroni ostatni na niżu Europy las naturalny, który przed wiekami rozciągał się w strefie lasów liściastych i mieszanych. Większość lasów w granicach Parku to lasy różnowiekowe i wielogatunkowe. Charakteryzują się niespotykanym bogactwem świata roślin, grzybów i zwierząt. Wiele żyjących tu gatunków to gatunki charakterystyczne dla lasów pierwotnych. Dla wielu z nich Park jest ostatnią ostoją.

Obszar leśny Parku tworzy mozaika przeplatających się ze sobą różnych typów lasu. Zobaczysz tu mroczne bory i przebogate grądy, w których majestatycznych rozmiarów dorastają dęby, lipy, jesiony… Malowniczością zachwycą Cię trudnodostępne olsy i przyrzeczne łęgi.

Każda pora roku jest odpowiednia, by tu przyjechać. Wiosną przywita Cię gwar ptaków uwijających się przy budowie gniazd. Latem dostrzeżesz wielobarwność kwitnących roślin na śródleśnych polanach i łąkach oraz różnorodność zawieszonych nad nimi gatunków motyli, chrząszczy, błonkówek… Poranne mgły poprzetykane promieniami słońca i odgłosy jeleni podczas rykowiska – to niezapomniane wrażenia z jesiennego pobytu. Uspakajająca cisza przerywana tylko z rzadka wieczornym wyciem wilków i pohukiwaniem sów oraz pięknie ośnieżone puszczańskie drzewa zachęcają do przyjechania tu zimową porą.

Jesteśmy przekonani, że przyroda Białowieskiego Parku narodowego dostarczy Ci wielu niezapomnianych wrażeń. Zapraszamy!

Za początki Parku przyjmuje się rok 1921. Park zajmuje powierzchnię 10 517 ha, co stanowi 1/6 polskiej części Puszczy Białowieskiej. Pod ochroną ścisłą znajduje się 57% obszaru Parku.

Symbolem Parku jest żubr – największy ssak Europy. Puszcza Białowieska dla żubra nizinnego okazała się ostatnim miejscem występowania. Dotrwał tu do 1919 r. Tu także rozpoczęto proces jego restytucji. Obecnie w Puszczy Białowieskiej żyje największa wolna populacja wolnościowa żubra na świecie, licząca w polskiej części Puszczy ok. 650 osobników. Pracownicy Białowieskiego Parku Narodowego sprawują opiekę nad tym stadem.

Doceniając wyjątkowe walory przyrodnicze Parku UNESCO uznało go za obiekt Światowego Dziedzictwa Ludzkości (od 1992 r. jako obiekt transgraniczny – wraz z obszarem ochrony ścisłej białoruskiego parku narodowego „Biełowieżskaja Puszcza”) oraz wpisało na listę Rezerwatów Biosfery (od 2005 r. stanowi centralną część Rezerwatu Biosfery Białowieża, obejmującego całą Puszczę Białowieską).

Majestat przyrody Puszczy Białowieskiej – perły wśród Puszcz starego kontynentu – oraz jej najcenniejszego przyrodniczo obszaru – Białowieskiego Parku Narodowego – na każdym odwiedzającym wywiera niezapomniane wrażenia. Z Parku czyni jedną z największych osobliwości turystycznych w skali Europy. Liczne obiekty małej infrastruktury turystycznej: wiaty, punkty widokowe, kładki biegnące przez podmokłe lasy – to gwarancja udanej wyprawy o wysokich walorach poznawczych.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia Białowieskiego Parku Narodowego!

MIEJSCA, KTÓRE TURYSTA POWINIEN ODWIEDZIĆ W BPN:

  • Północno-zachodnia część Obrębu Ochronnego Rezerwat - najmłodsza część Obrębu (dawny Obręb Ochronny Hwoźna). Tę część Parku porastają głównie lasy. W wielu miejscach zachowały one naturalny charakter. Dotyczy to w szczególności obszarów leśnych na terenie uroczysk – Głuszec i Wilczy Szlak. Od 1979 r. uroczyska te były objęte ochroną jako częściowe rezerwaty przyrody, a po powiększeniu Parku w 1996 r. znalazły się w jego granicach. Naturalny charakter zachowały także lasy położone nad rzeką Hwoźną i Narewką. Aby turyści bezpiecznie mogli obserwować dzikie zwierzęta, w tym również żubry, na terenie tej części Parku urządzono dwie ostoje żubrów: „Kosy Most” i „Czoło”. Każda z nich składa się z platformy obserwacyjnej usytuowanej na skraju lasu lub łąki. W głównej części ostoi zlokalizowane są brogi z sianem. Karma ta przyciąga w zimie żubry i inne zwierzęta, umożliwiając ich obserwację w stanie wolnym. Ta część BPN w szeroki sposób udostępniona jest dla turystyki pieszej i rowerowej, zimą - narciarskiej. Ponad 25 km szlaków pieszych i 14 km szlaków rowerowych przebiega przez najciekawsze fragmenty tej części Parku. Liczne obiekty, tj. drewniane kładki, punkty widokowe, tablice informacyjne ułatwiają zwiedzanie i poznawanie przyrody.
  • Południowo-wschodnia część Obrębu Ochronnego Rezerwat - najstarsza część Parku (dawny Rezerwat Ścisły). Najcenniejszym obiektem przyrodniczym BPN jest obszar objęty ochroną ścisłą, położony w widłach rzek: Narewki i Hwoźnej. Część tego obszaru wchodziła w skład powołanego w 1921 r. zalążkiem obecnego Parku. Obszar ochrony ścisłej, znany pod historyczną nazwą Rezerwat Ścisły, porasta las naturalny, czyli taki, który nie został posadzony przez człowieka i rośnie praktycznie bez jego ingerencji. Tworzy go wiele gatunków drzew. To las różnowiekowy. Turysta ma szansę zobaczenia w nim całego cyklu życiowego drzewa: od siewki po drzewa obumarłe. Szczególną uwagę odwiedzających zwraca duża ilość martwego drzewa: stojące suche pnie, złomy, wykroty. Właśnie dzięki niemu występują tu najrzadsze gatunki grzybów i zwierząt. Wiele żyjących na tym obszarze gatunków to relikty lasów pierwotnych. Na skutek znacznego przekształcenia przez człowieka większości obszarów leśnych Europy wiele z nich musiało ustąpić ze swoich naturalnych stanowisk. Tu wciąż mają schronienie. Informacje praktyczne: Mimo najwyższej formy ochrony, w obszarze ochrony ścisłej BPN dostępna jest dla turystów trasa „Do Dębu Jagiełły” długości 4 km, nieoznakowana w terenie. Poruszać się po niej można wyłącznie z licencjonowanym przez BPN przewodnikiem, w grupie do 12 osób. Przewodnika można wynająć w Parku lub w biurach turystycznych w Białowieży i okolicy. Zwiedzanie tego obszaru rowerem lub bryczką wymaga uzyskania zezwolenia Dyrektora Parku.
  • Szlaki Piesze - „Szlak Wokół Uroczyska Głuszec” – kolor czerwony, dł. 5,5 km, „Wilczy szlak” – kolor zielony, dł. 11,5 km, „Carska Tropina” – kolor czarny, dł. 4 km, „Tropem Żubra” – kolor żółty, dł. 20 km, przez teren BPN na odcinku ok. 3,5 km
  • Szlaki Rowerowe - zielony (dłuższy: 7 km z Narewki do BPN, 12 km po terenie Parku, 17 km z powrotem do Narewki), czarny (krótszy: 7 km z Narewki do BPN, 2 km po terenie Parku, 9 km z powrotem do Narewki). Informacje praktyczne: turyści indywidualni po północnej części BPN mogą poruszać się bez przewodnika. Grupy zorganizowane, liczące ponad 20 osób, muszą mieć przewodnika licencjonowanego przez BPN. Przewodnika można wynająć w Parku lub w biurach turystycznych w Białowieży i okolicy.
  • Rezerwat Pokazowy Żubrów - kto przemierzając szlaki Puszczy Białowieskiej nie miał szczęścia zobaczyć żubra, może go zobaczyć w Rezerwacie Pokazowym Żubrów. Prezentowana jest w nim grupa żubrów, złożona z dorosłego samca, kilku żubrzyc oraz ich potomstwa. W zagrodach, w warunkach zbliżonych do naturalnych, żyją również łosie, jelenie, sarny i dziki. Atrakcję stanowi także możliwość zobaczenia watahy wilków i rysia. W rezerwacie prezentowana jest także grupa koników typu tarpana, złożona z ogiera, kilku klaczy i młodych. Uzupełnieniem eksponowanych gatunków ssaków są żubronie – krzyżówki (hybrydy) żubra z bydłem domowym oraz żbiki. Rezerwat Pokazowy Żubrów położony jest przy szosie Hajnówka–Białowieża, ok. 3 km przed Białowieżą. Informacje praktyczne: Rezerwat czynny jest codziennie. W sezonie (od połowy kwietnia do połowy października) w godzinach 9.00–17.00, poza sezonem, oprócz poniedziałków, w godzinach 8.00–16.00.
  • Muzeum Przyrodniczo-Leśne - gdy podczas jesiennego pobytu w Puszczy Białowieskiej zdarzy się nam bardzo deszczowy dzień, gdy nie mamy ochoty na spacer po lecie, warto wybrać się wówczas do Muzeum Przyrodniczo-Leśnego BPN. Muzeum w ciekawy sposób przybliży nam przyrodę i historię Puszczy Białowieskiej oraz wielowiekową działalność człowieka na tym terenie. Eksponowane są w nim najbardziej charakterystyczne dla Puszczy zbiorowiska leśne: grąd, ols, łęg, bór, borealna świerczyna bagienna. Zaprezentowane jest życie podziemne w lesie, bezkręgowce, ssaki kopytne i drapieżne oraz ptaki. Pozostałe dioramy przybliżają świat zwierząt związanych ze środowiskiem wodnym, rolę martwego drewna w lesie i bogactwo grzybów. W części historycznej zapoznamy się z pracą bartnika, sianożęciami, przerobem drewna na terpentynę i węgiel drzewny oraz funkcją wąskotorowych kolejek leśnych. Ukształtowanie podłogi, przyciemnione światła, efekty dnia i nocy, odgłosy Puszczy sprawią, że poczujemy się, jak w środku lasu. Muzeum organizuje również wystawy czasowe. W pełni otwarte jest na potrzeby osób niepełnosprawnych. Informacje praktyczne: Muzeum czynne jest: w sezonie (od połowy kwietnia do połowy października) – od poniedziałku do soboty w godzinach 9.00–16.30, a w niedzielę do 17.00; poza sezonem – od wtorku do niedzieli w godzinach 9.00–16.00. Ekspozycję stałą w Muzeum można zwiedzać w grupach zorganizowanych lub w grupach złożonych z turystów indywidualnych, z przewodnikiem lub z audio-przewodnikiem.
  • Park Pałacowy - Park Pałacowy, położony w Białowieży, założony został na przełomie XIX i XX w. wokół myśliwskiej rezydencji carów Rosji. Głównym obiektem tej rezydencji był pałac, który spłonął w 1944 r. Ocalała jedynie tzw. brama kuchenna. Do dziś zachował się towarzyszący pałacowi zespół budynków. Park, o powierzchni ok. 50 ha, zaprojektowany został w stylu angielskim przez znanego planistę – Waleriana Kronenberga. Na terenie Parku stoi najstarszy budynek w Białowieży - drewniany dworek z 1845 r. Na grobli przecinającej dwa stawy znajduje się obelisk z piaskowca – najstarszy zabytek w Białowieży, upamiętniający polowanie Augusta III Sasa w 1752 r. Na wzgórzu pałacowym rośnie grupa dębów szypułkowych, liczących dziś ponad 250 lat. Park Pałacowy chroniony jest jako zabytkowe założenie parkowe. To urokliwe miejsce spacerowe, gdzie klimat dawnych czasów czuć do dziś. Na terenie Parku znajduje się siedziba BPN, Muzeum Przyrodniczo-Leśne oraz komfortowe Pokoje Gościnne BPN.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO!

Z bliższymi informacjami oraz zasadami zwiedzania BPN można zapoznać się na stronie internetowej Parku www.bpn.com.pl

Zamieszczone zdjęcia: archiwum BPN

Opinie
Lokalizacja

Opinie

comments powered by Disqus

Lokalizacja

Białowieża, Podlaskie
Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża
×

Korzystamy z Cookies. Przeglądając stronę zgadzasz się na zapis Cookie na Twoim urządzeniu