Sieradzki Park Etnograficzny

Miasto
Kontakt ul. Grodzka 1
98-200 Sieradz

tel.: 43 822 59 18

Opis

Sieradzki Park Etnograficzny położony jest przy ul. Grodzkiej 1, między Żegliną a Zalewem Paradzianka, w pobliżu Wzgórza Zamkowego.

Powstanie tej placówki należy przypisać inicjatywie Zofii Neyman, wieloletniemu kustoszowi i kierownikowi Muzeum Okręgowego w Sieradzu.

Pierwszym obiektem, jaki zrekonstruowano na terenie SPE był Dom Tkacza pochodzący ze Zgierza z lat dwudziestych XIX w. Był on miejscem pracy i zamieszkania rodzin sukienników. Budynek posiada konstrukcję sumikowo-łatkową oraz naczółkowy dach o konstrukcji jętkowej kryty gontem. W początkach XX w. budynek został oszalowany, a ściany dodatkowo pokryto licznymi elementami zdobniczymi: n.p.: parami kolumienek z rzeźbionymi głowicami, płycinami podokiennymi, fryzowanym gzymsem w listki i serduszka.

Największą wartość artystyczną w sieradzkim skansenie posiada zagroda Szczepana Muchy, na którą składa się dom mieszkalny, pracownia i obórka pochodzące ze wsi Szale pod Klonową z połowy XX w. Szczepan Mucha, żyjącego w latach 1908-1982, był artystą samorodnym. Rzeźbił w drewnie głównie postacie ludzi i diabłów. Poza rzeźbami ustawionymi w obejściu artysty, zwiedzający mogą podziwiać wyjątkowy rzeźbiony płot. Pod koniec życia Szczepan Mucha był już uznanym artystą i laureatem wielu nagród. Dziś rzeźby jego autorstwa znajdują się zarówno w państwowych muzeach, jak i prywatnych kolekcjach.

Kolejnym interesującym zespołem jest zrekonstruowana zagroda polna, odtwarzająca charakterystyczny dla ziemi sieradzkiej układ budynków. Obejście składa się z chałupy, stodoły, obórki z wozownią i spichlerza. Szerokofrontowa chałupa z Sieradza-Męki z drugiej połowy XIX w. posiada ściany zbudowane w konstrukcji sumikowi-łątkowej oraz kryty strzechą czterospadowy, krokwiowy dach. Wnętrze urządzono zgodnie z charakterem budynku oraz odpowiednio do okresu, z którego pochodzi. Poza standardowym wyposażeniem chałupy, we wnętrzu umieszczono również warsztat tkacki. Stodoła, wybudowana na początku XX wieku, została przeniesiona ze wsi Ruda. Natomiast obórka z wozownią pochodzi z przełomu XIX i XX wieku ze wsi Wiertelaki. Spichlerz drewniany z Brąszewic Zabrodzia o konstrukcji zrębowej z węglami na obłap został najprawdopodobniej wybudowany w 1810 roku.

Na terenie SPE znajduje się również drewniana wiata, w której zaaranżowano ekspozycję narzędzi rolniczych. W sieradzkim skansenie można podziwiać inne drobne obiekty charakterystyczne dla pejzażu wsi, n.p.: kapliczki przydrożne, piec chlebowy.

Imprezy cykliczne

Sieradzki Park Etnograficzny jest miejscem gdzie odbywają się imprezy folklorystyczne. Najważniejszą z nich jest odbywający się corocznie przegląd konkursowy zatytułowany Spotkania Folklorystyczne Polski Centralnej „Od Kujawiaka do Oberka – autentyzm i inspiracje”. Festyny te cieszą się ogromnym zainteresowaniem publiczności.

Opinie
Lokalizacja

Opinie

comments powered by Disqus

Lokalizacja

Sieradz, Łódzkie
Grodzka 1, 98-200 Sieradz
×

Korzystamy z Cookies. Przeglądając stronę zgadzasz się na zapis Cookie na Twoim urządzeniu