Muzeum Zagłębia w Będzinie

Miasto
Kontakt ul. Zamkowa 1
42-500 Będzin

Opis

Muzeum Zagłębia w Będzinie powstało w 1956 roku.

W chwili obecnej Muzeum oferuje do zwiedzania następujące obiekty: Pałac Mieroszewskich, Zamek wraz z wieżą, Dom Modlitwy "Mizrachi", zrewitalizowane Wzgórze Zamkowe, średniowieczne mury miejskie oraz podziemną trasę turystyczną zlokalizowaną pod Wzgórzem Zamkowym – Podziemia Będzińskie

Zamek będziński stanowi przykład budownictwa obronnego z połowy XIV w. Był ważnym ogniwem systemu obronnego zachodniej granicy Polski przed najazdami od strony Śląska i Czech. Pierwotne założenie stanowiła wolno stojąca cylindryczna wieża ostatecznej obrony, zbudowana w drugiej połowie XIII w. W połowie XIV w., wzniesiono wieżę czworoboczną i budynek mieszkalny. Całość otoczona została dwoma obwodami murów kamiennych rozdzielonych międzymurzem. W 1834 r. zamek został przebudowany wg projektu F.M. Lanci’ego, który wprowadził elementy pseudogotyckiej architektury romantycznej. Od 1956 r. odbudowany zamek będziński jest siedzibą Muzeum Zagłębia w Będzinie. Zbiory eksponowane na zamku obejmują kolekcję dawnej broni oraz pamiątki historyczne dokumentujące dzieje miasta.

Barokowo - klasycystyczny Pałac Mieroszewskich w Będzinie - Gzichowie jest typową XVIII - wieczną siedzibą szlachecką wzorowaną na pałacach francuskich. Wzniesiono go po 1702 roku, jako symbol pozycji i rangi rodu Mieroszewskich w Księstwie Siewierskim. Budowniczym pałacu był Kazimierz Mieroszewski - tytularny chorąży ks. siewierskiego, starosta siewierski i podstoli czernichowski. W ciągu wieków pałac był upiększany i rozbudowywany - stąd niejednolity charakter stylowy Na uwagę zasługuje wystrój wnętrz, przede wszystkim bogata XVIII - wieczna świecka polichromia w salonach reprezentacyjnych pierwszego piętra. Od 1983 r. pałac jest siedzibą Muzeum Zagłębia w Będzinie. Zbiory obejmują zabytki archeologiczne, etnograficzne oraz zbiory sztuki.

Dom Modlitwy „Mizrachi” - założony na początku lat 20 XX wieku z inicjatywy syna majętnego kupca będzińskiego Chila Wienera w jego kamienicy, nazywanej kiedyś potocznie „Małym Będzinem” – obecnie ul. Potockiego 3. Nazwa pochodzi od ruchu „Mizrachi” (z hebr. Wschodni) – ortodoksyjnego odłamu syjonizmu. Program ikonograficzny malowideł skupia się wokół trzech wątków tematycznych: pejzażowych widoków Ziemi Świętej, symboli 12 plemion Izraela oraz znaków zodiaku. W latach 2010 – 2011 przeprowadzono renowację polichromii, która na nowo przywróciła blask pomieszczeniu. Polichromie w Domu Modlitwy „Mizrachi” zostały nagrodzone w konkursie na najlepszą modernizacje 2011 r. w kategorii obiektów sakralnych. Od kwietnia 2012 r. obiekt jest pod opieką Muzeum Zagłębia w Będzinie.

Wzgórze Zamkowe, będące dziś miejscem rekreacji, zabawy i edukacji jest, tak jak dawniej ważnym elementem krajobrazu Będzina. To tu w sąsiedztwie będzińskiego zamku, podziemi będzińskich, odtworzonego wału obronnego średniowiecznego grodu i zrekonstruowanych półziemianek będących niegdyś zapleczem gospodarczym rozwijającego się osadnictwa, obcujemy z „żywą historią” Przy rewitalizacji Wzgórza Zamkowego wykorzystano charakter krajobrazowy parku, zachowano historyczny układ alejek i utworzono 15 „magicznych miejsc” w formie kręgów, z których każdy posiada nieco odmienny charakter. Od sierpnia 2013 r. obiekt jest pod opieką Muzeum Zagłębia w Będzinie.

Podziemia Będzińskie - budowane w czasie II wojny światowej najprawdopodobniej, jako schron dla niemieckiej ludności miasta. Potwierdzają to odnalezione w 2010 r. archiwalne zdjęcia z uroczystości zakończenia jednego z etapów prac - z sierpnia 1944 roku. Do dnia dzisiejszego w podziemnych tunelach pozostało kilka przedmiotów i śladów z czasów budowy - tzw. „świadków historii": żelazna siekierka, papierowe worki z cementem z 1944 r., wagonik do wywozu urobku czy wydrapany na ścianie napis: „SL 1944”. W kilku miejscach na terenie podziemi widoczne są szczeliny Uskoku Będzińskiego powstałego na skutek przesunięcia płyt tektonicznych. Od sierpnia 2013 r. obiekt jest pod opieką Muzeum Zagłębia w Będzinie. Ostatnio obiekt został wzbogacony o nową aranżację, nawiązującą do historii Będzina na przestrzeni dziejów...

Średniowieczne mury miejskie

Powstanie murów miejskich w Będzinie zapoczątkowane zostało za panowania Kazimierza Wielkiego i było konsekwencją lokacji miasta na prawie niemieckim w 1358 roku. Powierzchnia miasta w średniowieczu wynosiła ok. 7 ha, natomiast łączna długość obwarowań miejskich ok. 1000 m. Zbudowane z kamienia na zaprawie wapiennej mury stanowiły integralną część wraz z zamkiem. Miały ok. 2 m szerokości. Zwieńczono je krenelażem, który zachował się fragmentarycznie. Posiadały kilka baszt, ich liczbę i wysokość trudno obecnie ustalić. Tylko dwie zachowały się częściowo do dnia dzisiejszego. Będzińskie mury miejskie posiadały dwie bramy wjazdowe: krakowską i bytomską Pod murami miasta, od strony zewnętrznej został założony kirkut żydowski. Od lipca 2011 r. obiekt jest pod opieką Muzeum Zagłębia w Będzinie.

https://www.muzeumzaglebia.pl/

https://www.facebook.com/MuzeumZaglebia/

Godziny otwarcia obiektów: https://www.muzeumzaglebia.pl/zwiedzanie/godziny-otwarcia

Ceny biletów: https://www.muzeumzaglebia.pl/zwiedzanie/bilety

Opinie
Lokalizacja

Opinie

comments powered by Disqus

Lokalizacja

Będzin, Śląskie
Zamkowa 1, 42-500 Będzin
×

Korzystamy z Cookies. Przeglądając stronę zgadzasz się na zapis Cookie na Twoim urządzeniu