Płyta Epitafijna Wolfa von Bornstedt z Ogardów

Miasto
Kontakt Ogardy 23
66-500 Strzelce Krajeńskie

Opis

W kościele parafialnym p.w. św. Stanisława Kostki w Ogardach eksponowana jest na południowej ścianie piaskowcowa płyta epitafijna Wolfa von Bornstedt.

Płyta zawiera inskrypcję dedykowaną zmarłemu. Zabytkowa płyta poświęcona jest jednemu z dawnych właścicieli dóbr ziemskich w Ogardach. Wolf von Bornstedt urodził się w 1561 roku. Jego ojcem był Melchior von Bornstedt, a matką Perpetua von Rowedel z Krzęcina. Po raz pierwszy wzmiankowany został w 1571 roku jako małoletni właściciel dóbr ziemskich w Ogardach, Wołogoszczy, Ługach i Gilowie. Z dokumentu z 1572 roku wynika z kolei, że posiadał 5,5 łana w Ogardach oraz opuszczone pola w pobliskich Pielicach. W 1573 roku Bornstedtowie oprócz ziemi posiadali też udziały w tartaku wybudowanym wraz z von Brandami koło Ogardzkiego Młyna. W 1608 roku odnotowano w Ogardach Wolfa oraz Hansa von Bornstedta, w ich siedzibach (dworach), a także ich kuzyna Asmusa von Bornstedta z Długiego. Data śmierci Wolfa von Bornstedta, wobec braku przekazów archiwalnych i uszkodzenia inskrypcji umieszczonej na płycie, pozostaje nieznana. Należy przypuszczać, że płyta epitafijna została wykonana wkrótce po jego śmierci, w 1 połowie XVII wieku. Rodzina von Bornstedt należała do najbardziej zamożnych i utytułowanych na terenie powiatu strzeleckiego. Do najstarszych znanych przedstawicieli tego rodu należał Henryk von Bornstedt, wzmiankowany w 1444 roku. Ciesząc się poparciem krzyżackim zgromadził okoliczne dobra, w tym m.in. majątki ziemskie w Ogardach i Ługach. Również w czasach Hohenzollernów pomnażał majętności i doszedł do godności wójta Nowej Marchii. W 1499 roku elektorowi w Strzelcach złożyli hołd przedstawiciele rodu von Bornstedt z Dobiegniewa, otrzymując list lenny obejmujący liczne dobra, w tym Ogardy. Bornstedtowie razem z innmi szlachcicami posiadali Ogardy co najmniej do 1718 roku. Płyta epitafijna Wolfa von Bornstedt posiada kształt prostokąta o wymiarach: 176 x 86 x 12 cm i wykonana została w piaskowcu. Zapewne płyta pochodzi z importu, ponieważ materiał ten nie występuje na tych terenach. Na licu płyty znajduje się starannie rytowana inskrypcja memoratywana w języku niemieckim oraz cytat pochodzący z Pisma Świętego (List św. Pawła do Koryntian). Płyta do 1964 roku znajdowała się w kościele i umieszczona była według relacji mieszkańców w posadzce, pośrodku nawy. Następnie, po pożarze świątyni, została przełamana i złożona na terenie działki kościelnej.

Stan zachowania zabytku pozostawiał jeszcze do niedawna wiele do życzenia. Płyta była przełamana w trzech częściach, z licznymi ubytkami oraz z zatartym, częściowo uszkodzonym tekstem inskrypcji. Obiekt był ponadto poddany długotrwałemu wpływowi kwasów humusowych, przez co został silnie zasolony, a także miejscami zabrudzony mazistymi substancjami olejowymi. W trakcie prac konserwatorskich przeprowadzono odsolenie kamienia, oczyszczenie, scalenie przełamanych elementów oraz uzupełnienie ubytków. Podczas konserwacji ujawniono wcześniej nieznaną inskrypcję IESVS CHRISTVS umieszczoną z boku płyty i dedykowaną osobie Zbawiciela.

Płyta epitafijna Wolfa von Bornstedt z Ogardów stanowi jeden z najstarszych tego typu zabytków na terenie północnej części województwa lubuskiego. Podobna płyta, poświęcona również przedstawicielowi rodu von Bornstedt, zmarłemu w 1641 roku, zachowała się w kościele pw. Chrystusa Króla w Dobiegniewie. Konserwacja płyty została przeprowadzona przez pana dr Henryka Zyzika ze Szczecina dzięki staraniom podjętym przez Parafię Rzymsko-Katolicką p.w. św. Stanisława Kostki w Ogardach oraz Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich. Przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez udziału i życzliwości mieszkańców Ogardów.

 

Źródło: Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich

Udogodnienia

Informacje dodatkowe

Opinie
Lokalizacja

Opinie

comments powered by Disqus

Lokalizacja

Strzelce Krajeńskie, Lubuskie
Ogardy 23, 66-500 Strzelce Krajeńskie
×

Korzystamy z Cookies. Przeglądając stronę zgadzasz się na zapis Cookie na Twoim urządzeniu