obserwuj facebook visiton obserwuj instagram visiton

Longinus

Miasto
Kontakt Podbipięty 45
02-732 Warszawa
+48 500 505 101

Opis

Za­pra­sza­my Pańs­twa do sko­rzys­ta­nia z noclegu w Lon­gi­nu­sie. Miła i domowa atmosfera to gwarancja wypoczynku. O­fe­ru­je­my wy­god­ne spa­nie za przy­stęp­ną ce­nę.

Longinus to  dos­ko­na­le u­sy­tu­o­wa­ny o­biekt przy li­nii war­szaw­ski­ego Metra, w po­bli­żu lot­nis­ka, cent­rum biz­ne­so­we­go Słu­że­wiec i cent­rum hand­lo­we­go – Ga­le­rii Mo­ko­tów. Tuż obok znajduje się strze­żo­ny par­king.

Dys­po­nu­je­my pię­cio­ma dwu­o­so­bo­wy­mi po­ko­ja­mi z ła­zien­ka­mi oraz po­ko­jem ty­pu stu­dio z kli­ma­ty­zac­ją, sy­pial­nią mał­żeń­ską i sa­lo­ni­kiem oraz miejscem do spa­nia do­dat­ko­wych dwóch osób. W każ­dym po­ko­ju znaj­du­je się te­le­wi­zor, te­le­fon oraz Wi-Fi.

W Longinusie o­bo­wią­zu­je cał­ko­wi­ty za­kaz pa­le­nia.

Udogodnienia

parking niedaleko obiektu
łóżka podwójne
łóżka pojedyncze
pokoje dla niepalących
prysznice w pokojach
klimatyzacja w pokojach
wi-fi
zakaz palenia w całym obiekcie

Informacje dodatkowe

Udogodnienia COM_DJCLASSIFIEDS_PARKING_NIEDALEKO_OBIEKTU, COM_DJCLASSIFIEDS_łóżKA_PODWóJNE, COM_DJCLASSIFIEDS_łóżKA_POJEDYNCZE, COM_DJCLASSIFIEDS_POKOJE_DLA_NIEPALąCYCH, COM_DJCLASSIFIEDS_PRYSZNICE_W_POKOJACH, COM_DJCLASSIFIEDS_KLIMATYZACJA_W_POKOJACH, COM_DJCLASSIFIEDS_WI-FI, COM_DJCLASSIFIEDS_ZAKAZ_PALENIA_W_CAłYM_OBIEKCIE
Podstawowe informacje
Nocleg
Opinie
Lokalizacja
Godzina zameldowania / rozpoczęcia pobytu15:00
Godzina wymeldowania / zakończenia pobytu11:00
Łączna ilość pokoi6
Pokój kategoria 1W każ­dym po­ko­ju znaj­du­je się te­le­wi­zor, te­le­fon oraz Wi-Fi.
Pokój kategoria 2Pokój typu studio posiada klimatyzację, sypialnię małżeńską oraz salonik .

Opinie

comments powered by Disqus

Lokalizacja

Warszawa, Mazowieckie
Podbipięty 45, 02-732 Warszawa
×

Korzystamy z Cookies. Przeglądając stronę zgadzasz się na zapis Cookie na Twoim urządzeniu