Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu

Miasto
Kontakt ul. Pałacowa 5
18-230 Ciechanowiec

tel.: 86 277 13 28
e-mail: info@muzeumrolnictwa.pl

Opis

Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu powstało w 1962 roku.

Patronem placówki jest ksiądz Krzysztof Kluk (1739-1796), autor 14 tomów dzieł o tematyce przyrodniczo-rolniczej, wśród nich pierwszej w języku polskim „Botaniki”. Placówka została założona na terenie dawnej posiadłości ziemiańskiej,

Od 1969 r. siedzibą muzeum jest zespół pałacowy z 2 poł. XIX wieku. Zespół pałacowo-parkowy z II połowy XIX wieku w Ciechanowcu-Nowodworach to blisko 30 hektarów zabytkowego parku na wycieczkę do przeszłości oraz wypoczynek na łonie natury. Serce tego malowniczego kompleksu stanowi położony w jego centralnej części okazały, neorenesansowy pałac, który do II wojny światowej pełnił rolę siedzibę rodu Starzeńskich.

W skład zespołu oryginalnych, zabytkowych budynków dworskich wchodzą także wozownia, stajnia, oficyna przylegającym dziedzińcem gospodarczym otoczonym wysokim murem ozdobionym basztami oraz niezwykle interesujący, sprawny technicznie drewniany młyn wodny, a we wszystkich znajdują się ekspozycje.

Przyrodniczą oprawę pałacu i obiektów dworskich stanowi XIX-wieczny park krajobrazowy, który w swych ogólnych zarysach przetrwał do dziś, pozostawiając blisko 100 gatunków drzew, w tym kilkanaście pomników przyrody.

W ogrodzie roślin zdatnych do zażycia lekarskiego można poznać historię ziołolecznictwa. Tuż obok prezentujemy przepiękny ogród roślin miododajnych oraz wystawę o historii bartnictwa i pszczelarstwa, którą uzupełnia zamieszkany przez pszczoły szklany ul.

Niewątpliwy urok i zalety majątku Starzeńskich sprawiły, że w XIX wieku uchodził za jedną z najpowabniejszych siedzib wiejskich naszego kraju, zaś obecnie stanowi wymarzone miejsce dla placówki muzealnej oraz spragnionym natury, folkloru i historii turystów.

Co roku Muzeum odwiedza ponad 70 tysięcy turystów. Są to w większości zorganizowane grupy szkolne w wieku od przedszkolnego, po studentów (również tych z „trzeciego wieku”). Liczną grupą turystów są rodziny z dziećmi – weekendowe przyjazdy do Muzeum są dla starszych niezapomnianą wycieczką do przeszłości, a egzotyczną podróżą dla najmłodszych.

Na terenie parku ulokowano 60 obiektów zabytkowego budownictwa wiejskiego z pogranicza Mazowsza i Podlasia: 56 budynków i małej architektury na terenie muzeum oraz 4 budynki w punktach zamiejscowych. Są one niebanalną atrakcją, dodatkowo miejscem licznych ekspozycji etnograficznych.

 Najciekawsze budynki to osiemnastowieczny kościół z dzwonnicą, dziewiętnastowieczne: wikarówka, dwór szlachecki, wiatrak „koźlak”, kompletna zagroda drobnoszlachecka i tzw. „zakątek białoruski” z chatą i stodołą. Oprócz nich w skansenie zgromadzono chałupy i budynki gospodarcze, lamusy dworskie, kuźnię, maneże z unikalnymi konstrukcjami kieratów oraz obiekty małej architektury – kapliczkę, studnię z żurawiem, piwnicę ziemną, sernik, bróg, gołębnik i sławojkę.

Wszystkie budynki drewniane są translokowane, a nie rekonstruowane, co w dzisiejszym muzealnictwie skansenowskim jest już rzadkością. Zostały one dobrane w sposób, który umożliwia prezentację różnych typów architektury i techniki budowlanej tego regionu, a ich wnętrza ukazują warunki życia i pracy mieszkańców wsi na przełomie XIX i XX stulecia.

Niezwykle interesujący kościół z dzwonnicą z Bogut-Pianek oraz wikarówka z Kuleszy-Kościelnych, stanowią charakterystyczny dla zachodniego Podlasia przykład drewnianego budownictwa sakralnego przełomu XIX i XX w. We wnętrzu wikarówki prezentujemy wystawę dotyczącą patrona Muzeum - człowieka doby oświecenia, który swymi dokonaniami w dziedzinie ziołolecznictwa wyprzedził epokę - księdza Krzysztofa Kluka.

Uwadze zwiedzających nie ujdzie także urok tego co wokół budynków. Za sprawą otoczenia przyrodniczego – rozkwieconych ogródków i zamieszkujących zagrody zwierząt gospodarskich (kur, gęsi, kaczek, indyków, kóz, owiec, koni, osiołków) oraz ozdobnych (żurawi, królików, pawi) – skansen tętni życiem i nabiera iście wiejskiego kolorytu o każdej porze roku.

Wśród ponad 60 ekspozycji stałych Muzeum Rolnictwa wiele wyróżnia się oryginalnością na skalę polskiego muzealnictwa. Przykładem może być wystawa w dziewiętnastowiecznych stajniach poświęcona historii leczenia zwierząt w Polsce, która ze względu na prestiż i unikatowość zbiorów otrzymała nazwę Muzeum Weterynarii. Jej zawartość, aranżacja, stawiają ją w pierwszym szeregu wystaw tego typu w Europie. Dostarcza ona informacji o tworzeniu się zawodu weterynaryjnego w Polsce i na świecie. W trzech salach obejrzeć można bogate zbiory narzędzi weterynaryjnych, podków, leków, czy pamiątek historycznych ilustrujących historię lecznictwa zwierząt.

Do unikatowych ekspozycji należy również wystawa poświęcona ziołolecznictwu, wzbogacona o „Ogród roślin zdatnych do zażycia lekarskiego”, w którym zaprezentowano ponad 300 gatunków roślin leczniczych. Miłośników lasów i myślistwa zainteresuje zapewne gajówka z Wdowina, w której, obok biura leśniczego z czasów dwudziestolecia międzywojennego, ulokowana jest wystawa o Lasach i racjonalnej gospodarce leśnej, a na poddaszu organizowane są wystawy czasowe podejmujące tematykę ochrony zasobów leśnych, łowiectwa i myślistwa.

Na szczególną uwagę zasługuje unikatowa kolekcja sprawnych technicznie lokomobil parowych z początku XX wieku. W jej skład wchodzi 9 lokomobil fabrycznych wyprodukowanych w latach 1895-1922 oraz 1 lokomobila skonstruowana przez kolekcjonera w 2012 r. Kolekcja polskich i zagranicznych ciągników (co roku powiększa się o kolejne zabytki) zgromadzonych w Muzeum liczy obecnie 44 sztuki i jest największą w Polsce kolekcją sprawnych technicznie ciągników wyprodukowanych w latach 1917-1990, m.in. ciągówka „Mops” z 1923 r. firmy Heinrich Lanz czy pierwszy powojenny URSUS C-45, zwany „saganem” oraz Lanz Bulldog HR2 z 1926 r. Najstarszy ciągnik z kolekcji  amerykański Titan 10-20 ma 100 lat, a najmłodszy – rosyjska Newa MB-1 27 lat. Najnowszy nabytek to ciągnik Rumely Oil-Pull X 25-40 z 1929 r. Podczas imprez plenerowych można zobaczyć jazdę tych zabytków.

Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu jest placówką wielodziałową o zróżnicowanej strukturze merytorycznej.

Od początku swojego istnienia Muzeum ukierunkowane jest na dokumentowanie dziejów polskiego rolnictwa oraz zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego.

Rozmaite aspekty bytowe ludności wiejskiej pokazano w oryginalnych obiektach znajdujących się w skansenie, gdzie zorganizowano liczne ekspozycje. Wnętrza pięciu chat prezentują warunki życia rozmaitych grup mieszkańców wsi podlaskiej. Ponadto w wybranych obiektach znajdują się wystawy tradycyjnych rzemiosł: garncarstwa, tkactwa, plecionkarstwa, szewstwa, bartnictwa, garbarstwa, rybołówstwa. Pozyskano i udostępniono zwiedzającym obiekty przemysłowe: kuźnię, olejarnię, młyny. W ostatnim czasie udostępniono nowoczesną, interaktywną wystawę p.t. „Dzieje rolnictwa na ziemiach polskich”. Opowiada o historii rolnictwa od czasów neolitu, przez średniowiecze, „złoty wiek”, okres wojenny, po gospodarkę socjalistyczną i współczesną gospodarkę rolną.

Jednym z przejawów naukowej działalności Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu są publikacje tematycznie związane z profilem instytucji. Spod piór pracowników wyszły wydawnictwa poświęcone tak różnej tematyce, jak różne działy merytoryczne stanowią naszą instytucję. Najcenniejszą publikacją ukazującą się rok rocznie w naszym Muzeum jest „Ciechanowiecki Rocznik Muzealny”, w którym publikowane są prace o charakterze naukowym. Zbiór wydawnictwa w ciechanowieckim Muzeum wciąż się rozrasta, co jest naturalnym efektem pracy, badań, odkryć i zainteresowań. Za swoją działalność wydawniczą Muzeum otrzymało Nagrodę im. Z. Glogera, która jest przyznawana jednostkom szczególnie zasłużonym dla kultury i dziedzictwa pod patronatem MKiDN.

Oferta kulturalno-oświatowa Muzeum obejmuje wystawy, odczyty, lekcje muzealne, warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych, programy edukacyjne oraz imprezy plenerowe. Stanowi ważną część działalności. Muzeum dzięki temu spełnia oczekiwania szerokiego grona odbiorców, o czym najlepiej świadczy fakt, iż placówkę odwiedza rocznie ponad 70 000 gości.

Oferta edukacyjna dla szkół i grup zorganizowanych obejmuje lekcje muzealne, pokazy zanikających rzemiosł i prac gospodarskich, liczne propozycje warsztatów i programów edukacyjnych z różnych dziedzin: etnograficznej, weterynaryjnej, techniki rolniczej, historii, tradycji zielarskich, pszczelarstwa, budownictwa wiejskiego, zajęcia w zabytkowej szkole wiejskiej oraz w pracowni konserwatorskiej

Muzeum i jego otoczenie jest idealnym miejscem do organizowania konferencji, spotkań biznesowych, szkoleniowych, integracyjnych i innych eventów. Służą do tego specjalnie wyposażone: sala konferencyjna z tarasem w pałacu Starzeńskich, sala kominkowa w dworze ziemiańskim oraz duża przestrzeń wśród natury i XIXwiecznej wsi podlaskiej. W sąsiedztwie amfiteatru dysponujemy dużą przestrzenią rekreacyjną z drewnianą wiatą na 100 osób i miejscem na ognisko. W 3 zabytkowych chatach na terenie skansenu stworzone zostały 33 bardzo przytulne miejsca noclegowe. W pałacu wynająć można 4-osobowy apartament.

Posiadamy również ofertę dla par, które chciałyby zorganizować ślub w zabytkowym kościele i wesele w otoczeniu skansenowskim lub pałacowym.

Do kalendarza Muzeum na stałe wpisane zostały imprezy:

Konkurs na wykonanie palmy wielkanocnej

Palmy biorące udział w Konkursie są prezentowane w czasie procesji Niedzieli Palmowejw kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu. Duchowy patronat nad Konkursem sprawuje Ordynariusz Diecezji Drohiczyńskiej, który celebruje Mszę Świętą oraz przewodniczy procesji. W Konkursie bierze udział około 500 palm.

Jarmark Św. Wojciecha połączony z festynem leśnym

Wydarzenie to okazja do towarzyskiego spotkania, aktywnego wypoczynku na świeżym, możliwość zaopatrzenia się w wyroby rękodzieła ludowego, sadzonki, różne rośliny. Na imprezę ściągają twórcy ludowi, rzemieślnicy, handlarze z różnych stron kraju. Współorganizatorem Jarmarku jest Nadleśnictwo Rudka.

Zajazd wysokomazowiecki. Szlachty historia na żywo.

Impreza organizowana wspólnie ze Starostwem wysokomazowieckim, kultywuje podlaskie tradycje zaścianka szlacheckiego i regionu wysokomazowieckiego. Jest ona przedsięwzięciem kulturalno-rozrywkowym, a w trakcie imprezy odbywa się szereg ciekawych pokazów, występów oraz inscenizacje o charakterze historycznym. Co roku tematem przewodnim Zajazdu jest rocznica historyczna regionu.

Noc Muzeów

Ideą Europejskiej Nocy Muzeów jest darmowe udostępnienie turystom Muzeum w godzinach wieczornych i nocnych  oraz organizowanie specjalnych wydarzeń towarzyszących. Co roku udostępnionych jest kilka ekspozycji oraz organizowanych jest mnóstwo pokazów i specjalnych atrakcji, w których uczestniczyć można jedynie w tę niezwykłą noc.

Odpust na Św. Antoniego

To niezwykle kolorowa i atrakcyjna impreza rodzinna. Wydarzenie odbywa się na placu przed zabytkowym kościołem pw. Wszystkich Świętych w skansenie. Nawiązuje do tradycji podlaskich odpustów wiejskich.

Podlaskie Święto Chleba

Podczas imprezy można zobaczyć tradycyjny wypiek chleba w polowym piecu chlebowym, dawne zwyczaje żniwne i dożynkowe, święcenie zwierząt, PARADĘ ZABYTKOWYCH CIĄGNIKÓW. Te atrakcje Przyciągają co roku ponad 20 tys. turystów, którzy przez cały dzień mogą kupić wypieki z piekarni z całego kraju i zagranicy, pamiątki u twórców ludowych i handlarzy rękodziełem, skosztować jadła regionalnego oraz uczestniczyć w pokazach tradycji ludowej. Muzeum tego dnia przybiera formę niezwykłej areny widowiskowej.

Jesień w Polu i Zagrodzie

Pokazy jesiennych prac polowych i gospodarskich zaprezentowane w skansenowskiej scenerii wiejskiej mają na celu przypomnienie i utrwalenie tradycyjnych zwyczajów i obrzędów oraz obejrzeć można pokazy zanikających zawodów i jesiennych prac domowych: plecionkarstwo, obróbka lnu, tkanie na krosnach, przędzenie na kołowrotku, obróbka ziarna, strzyżenie owiec, piłowania drewna, ciosania bali, itp.

Konkurs na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim

Patronat honorowy nad Konkursem sprawuje Generalny Konserwator Zabytków i Marszałek Województwa Podlaskiego. Konkurs organizowany w celu ochrony tradycyjnego, wiejskiego drewnianego budownictwa, propagowanie wiedzy na temat wartości zabytkowej i piękna dawnej wiejskiej architektury drewnianej.

Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego

Uczestnicy, grający na różnych instrumentach pasterskich w ciągu dwóch dni trwania Konkursu prezentują różne regiony Polski (Podlasie, Mazowsze, Kurpie, Podhale, Beskid Śląski, Kaszuby, Wielkopolskę, Małopolskę i Lubelszczyznę). Przyjeżdżają też z zagranicy m.in. z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Słowacji. Konkurs podzielony jest na odpowiednie kategorie: trąby drewniane (ligawki, trombity, bazuny, rogi pasterskie) i inne instrumenty pasterskie.

Opinie
Lokalizacja

Opinie

comments powered by Disqus

Lokalizacja

Ciechanowiec, Podlaskie
ul. Pałacowa 5 , 18-230 Ciechanowiec

Noclegi Podlaskie

Symbolem narodowym jest Orzeł Biały. Jednak gdyby miało to być inne zwierzę to jesteśmy niemal pewni, że faworytem byłby Żubr. Duży, silny, postawny – kandydat idealny.

Jeśli natomiast to zwierze jest Wam znane głównie z reklam pewnego złotego napoju warto wyruszyć w rejon województwa Podlaskiego do Puszczy Białowieskiej i zobaczyć ten majestatyczny gatunek w jego naturalnym środowisku. A skoro już znaleźliście się na Podlasiu to warto zobaczyć liczne muzea, cerkwie i zamki i zakończyć pobyt spływem  Czarną Hańczą.

Miłośnicy przygód będą mieć co robić, ale i rodziny z dziećmi znajdą coś dla siebie – zachwycająca fauna, zoo i… Chatka Baby Jagi w Hajnówce. A po dniu spędzonym wśród atrakcji noclegu udzielą hotele, pensjonaty, wille i wiele innych miejsc.

Noclegi podlaskie blisko najważniejszych atrakcji województwa lub w sercu tętniącego życiem miasta – wybór miejsca zależy tylko od preferencji. Ważne by nocleg na Podlasiu pozwolił wypocząć przed kolejnym dniem pełnym wrażeń.

×

Korzystamy z Cookies. Przeglądając stronę zgadzasz się na zapis Cookie na Twoim urządzeniu