Wiemy już, ile operatorzy turystyczni będą płacić na Turystyczny Fundusz Pomocowy. Warto przedstawić zasady jego działania i odpowiedzieć na pytanie, czy ochroni on turystów.

Wielu turystów słyszało już o Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym. Trudno się temu dziwić, bo wspomniany fundusz został utworzony na podstawie przepisów przyjętych ponad cztery lata temu (patrz ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych). Od czasu swojego utworzenia, opisywany fundusz, którym zarządza Bank Gospodarstwa Krajowego miał już okazję pomóc turystom w związku z niewypłacalnością operatorów. Czasy pandemii są bardzo trudne dla rodzimej branży turystycznej. Właśnie dlatego można przypuszczać, że Turystyczny Fundusz Gwarancyjny jeszcze często będzie okazywał się przydatny. Tymczasem krajowe media niedawno poinformowały o utworzeniu kolejnego funduszu powiązanego z turystyką. Mowa o Turystycznym Funduszu Pomocowym. Eksperci porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl postanowili wyjaśnić, jak będzie działało to rozwiązanie.   

 

Turystyczny Fundusz Pomocowy ma związek z epidemią COVID-19 …

Analiza prawnych podstaw działania nowego funduszu sugeruje, że jego utworzenie jest mocno powiązane z trwającą epidemią koronawirusa. Trudno się dziwić, bo obecne zagrożenie epidemiczne stwarza duże ryzyko plajty operatorów turystycznych. Warto wiedzieć, że przepisy tworzące Turystyczny Fundusz Pomocowy zawiera ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374). „Potocznie bywa ona nazywana również pierwszą tarczą antykryzysową. Ta ustawa z 2 marca 2020 r. stworzyła Turystyczny Fundusz Pomocowy jako odpowiedź na kolejne sytuacje, które będą wyzwaniem dla firm turystycznych” - mówi Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

 

Nowy fundusz ma finansować zwroty środków za bilety turystyczne

Na wstępie warto wyjaśnić, że obsługą Turystycznego Funduszu Pomocowego również zajmuje się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Nowy fundusz podobnie jak Turystyczny Fundusz Gwarancyjny funkcjonuje tylko jako wyodrębniony rachunek w UFG. Środki potrzebne do działania TFP pochodzą m.in. ze składek organizatorów turystyki oraz wpłat wnoszonych przez takie podmioty. W tym kontekście warto wyjaśnić, że Turystyczny Fundusz Pomocowy ma sfinansować operatorom turystycznym konieczność wypłaty środków w związku z odstąpieniem od umowy lub rozwiązaniem umowy przez klienta. „Chodzi o sytuację spowodowaną epidemią lub podobnym zdarzeniem w przyszłości. Opisywany fundusz ma dać gwarancję, że turyści szybko otrzymają pieniądze” - dodaje Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.  

Przedsiębiorca nie będzie mógł wnioskować o pomoc nowego funduszu między innymi wtedy, gdy przyjął on od turysty płatność w formie gotówkowej, zwrócił już wcześniej otrzymane pieniądze lub przyznał klientowi voucher na usługi turystyczne aktualny przez kolejny rok. Co ważne, do wypłaty pieniędzy potrzebne będzie też złożenie wniosku online przez samego klienta firmy turystycznej. Przepisy regulujące działanie TFP wskazują również, że wraz ze złożeniem wniosku o pomoc, operator turystyczny musi wpłacić 2,5%, 4,1% lub 7,5% wnioskowanej kwoty. „Taka opłata zależna od skali działania przedsiębiorcy prawdopodobnie ma zniechęcać do składania wniosków, które są nieuzasadnione lub dotyczą małych kwot” - wyjaśnia Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.     

 

Składki będą stanowiły obciążenie dla operatorów w trudnym czasie

Ze względu na specyfikę swojego działania, Turystyczny Fundusz Pomocowy na pewno pomoże wielu operatorom turystycznym w przyszłości, gdy będą miały miejsce podobne zdarzenia, jak epidemia COVID-19. Warto jednak pamiętać, że firmy z branży turystycznej jednocześnie będą musiały wnosić składki będące głównym źródłem finansowania TFP. W tarczy antykryzysowej 1.0 znajduje się przepis wskazujący, że składka na rzecz Turystycznego Funduszu Pomocowego nie powinna być wyższa od 30 zł w przeliczeniu na jednego podróżnego objętego nową umową. Co ważne, operatorzy turystyczni muszą opłacać składki na poczet TFP bez wezwania. „Przedsiębiorstwa z branży turystycznej oczywiście nie mogą liczyć na zwrot przekazanych pieniędzy (składek)” - podkreśla Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.  

Ważnym aspektem udzielonej pomocy wydaje się również jej zwrotny charakter. Przepisy wskazują, że przedsiębiorca korzystający z Turystycznego Funduszu Pomocowego, po 3 miesiącach od otrzymania wsparcia będzie musiał zacząć zwrot pieniędzy. Pozytywną wiadomością jest fakt, że środki przekazane wcześniej przez TFP mają podlegać zwrotowi w 72 równych i nieoprocentowanych ratach. „Właśnie dlatego rządowa pomoc jest bardziej atrakcyjna niż kredyt bankowy. Zresztą bardzo wielu operatorów turystycznych w obecnej sytuacji miałoby duży problem z otrzymaniem bankowego finansowania” - komentuje Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.  

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wysokości składki na Turystyczny Fundusz Pomocowy, ustala składki wnoszone przez przedsiębiorców w wysokości od 0 zł do 15 zł. Zerowe stawki przewidziano dla firm przyjmujących wpłaty dopiero po realizacji usługi turystycznej. Z największymi składkami na rzecz TFP muszą liczyć się firmy, które proponują podróże do krajów pozaeuropejskich i przewidują transport lotniczy turystów. „Warto zwrócić uwagę, że niedawno wydane rozporządzenie ustala niską składkę (tylko 2 zł/osobę) dla przedsiębiorstw oferujących usługi turystyczne na terenie Polski oraz krajów sąsiednich” - podsumowuje Paweł Kuczyński, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.   

Źródło: porównywarka ubezpieczeń Ubea.pl

×

Korzystamy z Cookies. Przeglądając stronę zgadzasz się na zapis Cookie na Twoim urządzeniu