Warmińsko-Mazurskie

Frombork

W drugiej połowie XIII wieku na wzgórzu między rzeką Baudą a rzeką Narusą, tuż nad Zatoką Świeżą (Zalew Wiślany), wzniesiono kościół – katedrę diecezji warmińskiej wraz z towarzyszącymi jej zabudowaniami. U podnóża założenia powstała osada bardzo luźno związana ze wzgórzem prawnie i administracyjnie. W 1310 roku Frauenburg (Frombork) uzyskał prawa miejskie. W latach 1329-1388 wzniesiono na miejscu starej obecną katedrę – dziś najstarszy obiekt Wzgórza Katedralnego. Często w dokumentach kanoników i listach pojawia się piękna, dawniej używana nazwa Fromborka – Castrum Dominae Nostrae – Gród Naszej Pani. Kapituła warmińska (powstała jeszcze w roku 1260) współzarządzała Fromborkiem od początku XIV wieku do roku 1772 roku, tj. pierwszego rozbioru Polski. Kapituła była drugim, obok biskupa warmińskiego, „ciałem” zarządzającym diecezją, wybierającą spośród siebie nowego ordynariusza, reprezentującą diecezję w ważnych sprawach poza granicami dominium. Składała się z szesnastu kanoników – ludzi światłych, wykształconych pełniących także funkcje sakralne przy katedrze.

Z racji wspaniałej historii, licznych zabytków, wielkich postaci zamieszkujących Frombork – zasługuje on na poświęcenie dłuższego czasu na jego zwiedzanie.

Cała zabudowa Wzgórza Katedralnego jest pomnikiem historii województwa warmińsko-mazurskiego. Katedra pw. Wniebowzięcia Najświętszej Panny Marii  i św. Andrzeja Apostoła powstawała przez 59 lat. W czasie tym rządy sprawowało kolejno pięciu biskupów warmińskich – ukończono ją  w 1388 roku (za biskupa Henryka Sorboma).

Gotycka świątynia nadająca sens i porządek Wzgórzu jest największym takim obiektem na Warmii. Samo, powstałe w pierwszej fazie budowy, prezbiterium ma 30 m długości (wraz z nawą główną ok. 100m). Do wnętrza można wejść kruchtą południową lub zachodnią. Wejście zachodnie wita nas pięknymi portalami gotyckimi z czasów budowy kościoła. Wnętrze wypełniają liczne ołtarze boczne ustawione w większości przy filarach budowli. Powstały one głównie w czasie po splądrowaniu katedry przez Szwedów w 1626 roku (od lat 30-50-tych siedemnastego wieku) i wykonane zostały w duchu manieryzmu i baroku. Cennym zabytkiem jest osiemnastowieczny ołtarz główny fundacji biskupa  Adama Grabowskiego. Zastąpił on wcześniejszy gotycki ołtarz Najświętszej Marii Panny fundacji biskupa Łukasza Watzenrode – dziś ustawiony w nawie północnej. W katedrze odnajdziemy dziesiątki płyt nagrobnych i epitafiów biskupów warmińskich, kanoników i osób ważnych i zasłużonych dla diecezji warmińskiej (w tym grób kanonika Mikołaja Kopernika). Spoglądając w górę dostrzeżemy zawieszone pod sklepieniem kapelusze kardynalskie i tiarę papieską – symbole godności, do jakich doszli niektórzy biskupi i członkowie kapituły. W okresie letnim odbywają się w świątyni koncerty i prezentacje organowe. Sam instrument powstał z fundacji biskupa Michała Stefana Radziejowskiego w latach 1681-1683. Wielokrotnie przebudowywany i restaurowany do dziś zadziwia potęgą głosu i możliwościami – dysponuje 66 głosami i prawie 5000 piszczałek.

Dawny pałac biskupów na Wzgórzu Katedralnym to dziś wspaniałe muzeum poświęcone  Mikołajowi Kopernikowi. Obejrzymy tu wystawy związane z życiem i pracą wielkiego astronoma, kanonika, medyka, doktora prawa kanonicznego, administratora dóbr kapitulnych. Przeniesiemy się w świat nieograniczonej myśli ludzkiej prowadzącej do wielkich odkryć ,ale też do uporządkowania spraw codziennych bardzo nam bliskich. Wieża dzwonna zwana wieżą Radziejowskiego to budowla powstała na średniowiecznym oktogonie artyleryjskim. Jest wspaniałym punktem widokowym, z którego rozciąga się piękna panorama Fromborka, Zalewu Wiślanego i Wysoczyzny Elbląskiej. Wnętrze kryje galerię wystawienniczą, zawieszono w niej pierwsze w Polsce wahadło Foucaulta obrazujące ruch wirowy Ziemi. W oktogonie pod wieżą mieści się planetarium astronomiczne.

Miasto wielokrotnie niszczone (wojny polsko-krzyżackie, wojny szwedzkie, II wojna światowa) zostało odbudowane po II wojnie światowej w ramach akcji 1001 Frombork. Dominantami dolnego tarasu są kościół św. Mikołaja i unikatowa szesnastowieczna wieża wodna, w której dziś znajdziemy klimatyczną galerię i kawiarnię. Z wieży możemy, oprócz Fromborka i Zalewu, podziwiać także północną stronę Wzgórza Katedralnego. W mieście zachował się fragment kanału doprowadzającego od średniowiecza wodę z rzeki Baudy do młyna fromborskiego, a później zasilającego wieżę wodną (pierwotna długość kanału to ponad 5 km). W dawnym piętnastowiecznym Szpitalu Świętego Ducha dziś mieści się muzeum medycyny (bardzo ciekawe wystawy czasowe). Oprócz specyficznej formy obiektu możemy wewnątrz zobaczyć dawny system grzewczy, a w absydzie szpitalnej kaplicy św. Anny obejrzeć średniowieczne sceny Sądu Ostatecznego. Przy szpitalu znajduje się herbarium – propozycja dla osób kochających zioła i naturalne sposoby leczenia.

Oprócz portu rybackiego Frombork to też przystań jachtowa na Pętli Żuławskiej. To stąd można popłynąć statkiem pasażerskim na Mierzeję Wiślaną. Tu można także rozpocząć swoją przygodę z bojerami. Rowerzyści podążający szlakiem Green Velo znajdą tu dobrą bazę noclegową i gastronomiczną. Może w niedługim czasie Frombork stanie się miejscowością uzdrowiskową, gdyż od roku 2015 ma status obszaru ochrony uzdrowiskowej. Już kilkadziesiąt lat temu stwierdzono tu występowanie wód leczniczych. Po wybudowaniu odpowiedniej infrastruktury uzdrowiskowej miasto będzie miało następny silny atut przyciągający gości.

Żurawia Góra to wzniesienie o wysokości 47 metrów nad poziomem morza położone około 2 kilometrów na południowy zachód od Fromborka. Z racji wyśmienitych warunków obserwacyjnych powstało tu na przełomie lat 70-tych i 80-tych obserwatorium astronomiczne. Dzisiejszy Park Astronomiczny prowadzi obserwacje, prezentacje i działania edukacyjne. Goście mają do dyspozycji sale dydaktyczne, teleskopy, lunety i platformy obserwacyjne. Przy pomocy astronomów z ośrodka mogą przenosić się w czasie i przestrzeni odkrywając tajemnice kosmosu.

Katedra we Fromborku, ul. Katedralna 6, tel. 731 798 371, www.katedra-frombork.pl, bilet normalny – 8 zł, ulgowy – 4 zł, koncerty organowe dodatkowo płatne

Muzeum Mikołaja Kopernika we Frombork, ul. Katedralna 8, tel. 55 244 00 75, www.frombork.art.pl, Pałac – normalny 6 zł, ulgowy 4 zł, Dzwonnica – normalny 8 zł, ulgowy 5 zł, Szpital Św. Ducha – normalny 6 zł, ulgowy 4 zł

Planetarium (w przyziemiu dawnej dzwonnicy), tel. 55 244 00 83, ceny biletów: normalny 10 zł, ulgowy 6 zł

Frombork, Żurawia Góra, tel.: 55 243 80 88, www.frombork.art.pl, ceny biletów: normalny – 10 zł, ulgowy – 6 zł, opłata za pokazy nieba: normalny – 15 zł, ulgowy – 10 zł

 Przeglądaj noclegi w tej okolicy

Lokalizacja

Frombork, Poland

 

×

Korzystamy z Cookies. Przeglądając stronę zgadzasz się na zapis Cookie na Twoim urządzeniu