Twierdza Boyen

Miasto
Kontakt ul. Turystyczna 1
11-500 Giżycko

tel.: 87 428 83 93

Opis

Feste Boyen w Giżycku powstała w latach 1843-1855. Jej zadaniem było blokowanie ciaśniny pomiędzy jeziorami Kisajno i Niegocin.

Twierdza, a w zasadzie fort artyleryjski, powstał na planie sześcioboku z czterema bramami prowadzącymi na jej teren. Całą budowlę otaczał mur Carnota mierzący 2303 m długości. Kamień węgielny wmurowano 4 września 1844 r. Dwa lata później twierdza otrzymała swoją nazwę na cześć jednego z inicjatorów jej budowy, pruskiego ministra wojny generała Hermana von Boyena. Na jego cześć trzy bastiony nazwano imionami generała, a trzy kolejne oznaczono symbolami z jego herbu. Na terenie twierdzy przez cały czas prowadzono prace budowlane wznosząc kolejne obiekty 

i modernizując już istniejące. Dzięki temu garnizon fortyfikacji stanowiło około 3000 żołnierzy wyposażonych w liczną artylerię.

W chwili wybuchu I Wojny Światowej twierdza odegrała istotną rolę osłaniając mobilizację wojsk niemieckich. Pod koniec sierpnia 1914 r. dzięki dowódcy pułkownikowi Busse na przedpolach twierdzy zatrzymano wielokrotnie liczniejsze siły rosyjskie, które szły wesprzeć armię gen. Samsonowa nacierającego z południa na Olsztyn. Również w późniejszym okresie oddziały garnizonu Giżycka brały udział w walkach na terenie Prus Wschodnich.

W przededniu wybuchu II Wojny Światowej Feste Boyen stanowiła punkt koncentracji wojsk niemieckich, które zaatakowały Polskę. Na terenie fortyfikacji mieścił się szpital. Ponadto działał tutaj ośrodek wywiadu niemieckiego. Abwehra zajmowała się m.in. szkoleniem oficerów rosyjskich, którzy trafili do niewoli niemieckiej i postanowili walczyć po stronie
III Rzeszy. Twierdza została zajęta przez nacierające wojska rosyjskie pod koniec stycznia 1945 r. Wojsko Polskie przebywało na terenie twierdzy przez dwanaście lat. Po opuszczeniu fortyfikacji i przekazaniu jej władzom cywilnym na terenie obiektów zaczęło działać kilka przedsiębiorstw związanych z przemysłem spożywczym. Po przemianach gospodarczo ustrojowych większość zakładów uległa likwidacji. Od tego czasu Twierdza Boyen jest obiektem licznie odwiedzanym przez turystów i stanowi największy zabytek Giżycka i okolic.

Jak zwiedzać?

Od 1 listopada do 31 marca wstęp do Twierdzy Boyen jest bezpłatny. W tym okresie można poruszać się po wyznaczonych trasach od godz. 9.00 do 15.00. Ze względu na możliwe oblodzenie lub pokrywę śnieżną należy zachować ostrożność, w szczególności na ścieżkach biegnących po wałach.

Od kwietnia do 31 października obowiązuje następujący cennik biletów wstępu:

W kwietniu i październiku:

 • bilet zwykły 10 zł
 • bilet ulgowy* 5 zł

W pozostałych miesiącach:

 • bilet zwykły 12 zł
 • bilet ulgowy* 7 zł
 • bilet grupowy (dla 20 osób i więcej): 10 zł bilet zwykły/5 zł* bilet ulgowy
 • karnet weekendowy (sobota, niedziela): 20 zł zwykły/12 zł* ulgowy
 • karnet trzydniowy 30 zł zwykły/17 zł* ulgowy

* BILET ULGOWY przysługuje:

 • dzieciom, młodzieży szkolnej, studentom do 26 roku życia - za okazaniem legitymacji
 • emerytom i rencistom - za okazaniem legitymacji
 • honorowym dawcom krwi – za okazaniem legitymacji HDK i dowodu osobistego
 • posiadaczom Karty Dużej Rodziny – za okazaniem karty
 • osobom niepełnosprawnym - za okazaniem legitymacji dokumentującej niepełnosprawność
 • opiekunom lub osobom towarzyszącym osobom niewidomym, osobom o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osobom niepełnosprawnym do 21. roku życia, lub w przypadku realizacji obowiązku szkolnego, do momentu ukończenia 25 roku życia.

Opiekun osoby niepełnosprawnej musi być pełnoletni. Wyjątek stanowią przewodnicy lub opiekunowie towarzyszący osobom niewidomym, którzy mogą mieć co najmniej 13 lat.

Ponadto:

 • Dzieci do 7 roku życia – wstęp bezpłatny
 • Bilet dla posiadacza Giżyckiej Karty Mieszkańca (po okazaniu karty) - 1 zł (obowiązuje od 1.04 do 31.10)

Wystawy stałe i czasowe: koszarowiec "Miecz", laboratorium prochowe, stajnia z wozownią, warsztat zbrojmistrza

Godziny otwarcia kasy biletowej:

 • kwiecień   9.00 – 16.00
 • maj 9.00 – 17.00
 • czerwiec 9.00 - 18.00
 • lipiec, sierpień 9.00 – 19.00
 • wrzesień 9.00 – 17.00
 • październik 9.00 – 16.00

Obiekty i wystawy są otwarte dla zwiedzających jeszcze przez godzinę od zamknięcia kasy.

Twierdza Boyen jest zamknięta dla zwiedzających w dniach: 1 stycznia, w Niedzielę Wielkanocną, 1 listopada, 24 i 25 grudnia.

Z przewodnikiem czy bez?

Bilet wstępu uprawnia do samodzielnego zwiedzania Twierdzy wybraną trasą. Obecnie przygotowano dla zwiedzających trzy trasy: czerwona – najdłuższa zawierająca wszystkie obiekty wystawowe, zielona – polecana dla odkrywców (potrzebna latarka) oraz niebieska – najprostsza, bez schodów, łatwa do pokonania wózkiem dziecięcym.

Aby zwiedzać z przewodnikiem należy skorzystać z takiej usługi. Poniżej dane kontaktowe do przewodników z licencją PTTK oprowadzających po obiekcie. Należy kontaktować się z nimi bezpośrednio. W sezonie letnim zwyczajem jest, że przewodnicy czekają na zwiedzających w pobliżu kasy i oferują oprowadzanie.

Opinie
Lokalizacja

Opinie

comments powered by Disqus

Lokalizacja

Giżycko, Warmińsko-Mazurskie
Turystyczna 1, 11-500 Giżycko
×

Korzystamy z Cookies. Przeglądając stronę zgadzasz się na zapis Cookie na Twoim urządzeniu