Szlak "Osobliwości Rezerwatów"

Miasto
Kontakt Strzelce Krajeńskie
66-500 Strzelce Krajeńskie

Opis

Naszą wędrówkę rozpoczynamy ze Strzelec Krajeńskich.

Stojąc na zewnątrz murów miejskich od Bramy Młyńskiej (0,0 km) kierujemy się przez nią do wnętrza miasta i w prawo wewnętrzną stroną murów miejskich (ul. Forteczna Północna), mijamy Basztę Więzienną (Czarownic, 0,5 km). Po dotarciu do ronda (0,9 km) kierujemy się w lewo do drogi nr 156 w kierunku Zwierzyna wraz z oznakowaniem czerwonego szlaku pieszego. Już po niespełna 200 m (za budynkiem Urzędu Miejskiego) skręcamy w prawo w Aleję Piastów. Wyjeżdżając z miasta na wysokości Zakładu Energetycznego (1,8 km) mamy możliwość kontynuować jazdę drogą dla rowerów do Sławna (5,0 km), mijając z prawej strony tereny dawnego gospodarstwa sadowniczego.

Przez skrzyżowanie przejeżdżamy prosto (z lewej rowerowy szlak czarny do Sarbiewa, a pieszy szlak czerwony prowadzi w prawo do Brzozy). Wyjeżdżając ze wsi drogą polną, osiągamy skraj lasu (5,6 km) i wkrótce potem stawy rybne (6,4 km). Po uzgodnieniu z prywatnym właścicielem istnieje możliwość odpłatnego wędkowania. Spotkać tu możemy rzadkie gatunki ptaków, np.: bociana czarnego, orlika krzykliwego, bielika i różne gatunki ptactwa wodnego. Niedaleko, przy dopływającej do stawów strudze Sarbina znaleźć możemy piękne żółte kosaćce (irysy). Lasem docieramy do miejsca odpoczynku noszącego nazwę „Romanowy Młyn” (8,8 km). Nieco dalej - za miejscem odpoczynku - miłośnicy przyrody z pewnością znajdą licznie występującą tutaj konwalię majową. Jadąc dalej, napotykamy bruk i nim kierujemy się przez mostek (9,1km) na rzece Polka do zabudowań osady Międzymoście. Tutaj spotkać możemy rzadki w tych rejonach krzew o soczystych pomarańczowych owocach - rokitnik zwyczajny. Warto także zwrócić uwagę na ruiny nieistniejącego już młyna na rzece Polka. Tu, w jednym z gospodarstw, nadal kultywuje się tradycje kowalskie. Przekraczamy drogę asfaltową (9,5 km) Przyłęg – Górki Noteckie i ponownie drogą wśród sosnowego lasu dojeżdżamy do skomplikowanego skrzyżowania 5 dróg (12,1 km), gdzie skręcamy w 3. drogę z lewej! Skręcając za znakami rowerowego szlaku czarnego (pierwsza w lewo), dotrzeć możemy do pobliskiej (1,1 km) miejscowości Górki Noteckie. W tym miejscu wjeżdżamy również na Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Ostoja Barlinecka” i Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Puszcza Barlinecka”.

Od tego skrzyżowania wraz z oznakowaniem szlaku niebieskiego, mijając po drodze tereny i miejsca, w których z łatwością zaobserwować możemy ślady występowania bobra, wygodną, drogą osiągamy południowy kraniec rezerwatu przyrody „Buki Zdroiskie”. Tu warto zatrzymać się przy kolejnym miejscu odpoczynku zwanym „Pod skarpą” (13,5 km), by odpocząć i wsłuchać się w „szept” lasu.

Powalone wiekiem drzewa położone w poprzek meandrującej rzeki sprawiają niezapomniane wrażenie. Wśród runa leśnego odnajdziemy szczawik zajęczy, zawilec gajowy, sałatnik leśny, gajowiec żółty, fiołek, dąbrówkę, konwalię, borówkę, narecznicę, orlicę i będący także pod ochroną skrzyp olbrzymi. Spostrzegawczy turysta bez trudu odnajdzie na skraju rezerwatu pamiątkowy głaz (1931 rok) z inskrypcją dedykowaną gajowemu, który opiekował się tym zakątkiem lasu. Nierzadkim jest spotkanie tu padalca, który choć przypomina węża jest beznogą jaszczurką zupełnie niegroźną dla człowieka. Nie czyńmy mu krzywdy powodowani nieuzasadnionym strachem!

Wędrując samotnie natknąć się można na żerującego dzika bądź świeże jeszcze ślady „buchtowania” tych zwierząt. Nasz rowerowy szlak żółty (wraz z niebieskim) prowadzi cały czas wzdłuż rzeki Santoczna. Niemal w środkowej części rezerwatu Nadleśnictwo Strzelce Krajeńskie planuje lokalizację kolejnego miejsca odpoczynku i punktu widokowego z platformą (15,2 km), skąd podziwiać będziemy mogli piękno rzeki Santoczna. W pobliżu - zbiorowiska skrzypu olbrzymiego. Tuż za krańcem północnym rezerwatu (17,3 km) ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy Zakładów Energetycznych w Gorzowie Wlkp. położony w pięknym otoczeniu wiekowych buków. Oddalając się od niego, skręcamy w lewo, by za chwilę dostrzec pierwsze zabudowania (17,8 km) wsi Zdroisko.

Oznakowania szlaku skręcają jednak już po 200 metrach w prawo w drogę leśną i prowadzą nas prosto, poprzez niewielki strumyk do ośrodka wypoczynkowego (19,3 km) nad jeziorem Wełmino (19,3 km). Posiada on łącznie około 40 miejsc noclegowych w domkach. Możliwość całodziennego wyżywienia, restauracja, wypożyczalnia sprzętu sportowego, sala wielofunkcyjna, ognisko, możliwość samodzielnego przygotowania posiłków, jadalnia. Wokół szansa na udane grzybobranie.

Przy ośrodku przekraczamy drogę krajową nr 22, trzeba zachować wzmożoną ostrożność. Niebawem po drugiej stronie drogi (19,7 km) skręcamy w leśną drogę w prawo. Krótki odcinek piaszczysty, skrzyżowanie (21,5 km), gdzie kierujemy się w prawo. Pokonując leśne ścieżki wśród sosnowego lasu, wjeżdżamy na teren Barlinecko – Gorzowskiego Parku Krajobrazowego, docieramy na drogę asfaltową ( 22,7 km) Przyłęg – Wilanów, gdzie skręcamy w lewo; napotykamy oznakowania rowerowego szlaku niebieskiego. Obydwa szlaki doprowadzają nas do północnego krańca kolejnego rezerwatu przyrody, gdzie możemy odpocząć w odpowiednio przygotowanym do tego celu miejscu odpoczynku, zwanym „Przyłężek” ( 25,4 km). Odnajdziemy tu też oznakowania czerwonego szlaku pieszego z Santoczna.

Po przekroczeniu mostku na rzece Przyłężek, na kolejnym rozwidleniu dróg kierujemy się w lewo wspólnie z niebieskim szlakiem rowerowym (pieszy szlak czerwony kieruje się w prawo do Brzozy) aż do skrzyżowania (27,4 km) z drogą brukowaną, gdzie szlak niebieski wiedzie w lewo skos (do Przyłęska), a my wraz ze szlakiem czerwonym rowerowym (od Santoczna) jedziemy w prawo brukiem wśród pięknego lasu liściastego. Mijamy po prawej obszar następnego rezerwatu.

Wkrótce docieramy do pierwszych zabudowań wsi Wilanów (28,5 km).

Tuż przy szlaku na krańcu wsi przy drodze rośnie grupa drzew pomnikowych: ponad 400- letni dąb o obwodzie 620 cm („Sobieski”), 350 -letni klon jawor (510 cm), a w pobliskiej odległości na terenie gospodarstwa - trzy pomnikowe żywotniki olbrzymie (o obwodach 190-230 cm). We wsi zabudowania jednego z gospodarstw zdobione są niezwykle malowniczo dziełami wykonanymi z drewna i słomy. Można je poznać bliżej po uzyskaniu zgody gospodarzy.

Cały czas podróżujemy w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu „Puszcza Barlinecka”, Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk „Ostoja Barlinecka” oraz Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków „Puszcza Barlinecka”. Przejeżdżamy przez wieś prosto, potem mostek na rzece Polka (29,0 km), za którym rozpoczyna się droga brukowo-asfaltowa. Po obu stronach drogi znaleźć możemy ciekawe okazy roślinności, a wśród nich będące pod ochroną: śnieżyczkę przebiśnieg, bylinę wodną – grążel żółty i rukiew wodną. Na granicy obszaru użytku ekologicznego „Wielisławice” (30,7 km), gdzie spotkać możemy kumaka nizinnego, skręcamy w lewo w drogę leśną, a szlak czerwony prowadzi prosto do pobliskich Wielisławic.

Jadąc przez las, mijamy kolejne zbiorniki wodne (ciek wodny Zajęcznik, jezioro Podkówko), w których hoduje się karpie i pstrągi. Nie tylko człowiek gustuje w rybach. Często polują tu także rybołów, bielik, czapla siwa i kania czarna. Ślady żerowania w stawach pozostawia też wydra i - intruz wyjątkowo groźny - norka amerykańska. Sąsiadujące ze stawami miejsce odpoczynku zasługuje na swą nazwę „Rybakówka” (33,8 km).

Jesteśmy na skraju Puszczy Barlineckiej. Jeśli mamy czas, możemy nieco zboczyć z oznakowanego szlaku i pojechać do ruin dawnych zabudowań pracowników leśnych i leśniczówki Sarnowo i Puszczykowo. Położone nad rzeką Polką relikty zabudowań otacza bujna roślinność, w tym przepiękne konwaliowe łąki. Dodatkowym atutem pobytu w tej głuszy jest okazja do zaobserwowania bielika lub bociana czarnego. Niewątpliwie tego rodzaju spotkania wywrą niesamowite wrażenie na każdym prawdziwym turyście – miłośniku przyrody. Po odpoczynku w „Rybakówce” jedziemy przez sosnowo - bukowy las, napotykamy utwardzoną drogę leśną, mijamy tablicę edukacyjną „Ptaki” i ponownie możemy zatrzymać się przy kolejnym miejscu odpoczynku „Dolny Młyn” (36,8 km). Miejsce jest wyjątkowe, bo dawniej istniał tu na rzece Polce młyn wodny, którego pozostałości są dobrze czytelne do dziś. Występujące wokół lasy olchowo-jesionowe rosnące nad jez. Bucko Wielkie są siedliskiem dla wielu gatunków ptaków i innych zwierząt w tym bobra, wydry, traszki. Jadąc dalej, mijamy po prawej stronie wijącą się rzekę Polkę, nad którą wytrawne oko turysty dostrzec może spacerujące żurawie. Na skraju lasu napotkamy pierwsze zabudowania Dankowa (39,2 km), by wkrótce przez pola dotrzeć do samej wsi i wyjechać na skraj drogi asfaltowej nr 156 Strzelce Krajeńskie – Barlinek. Jeśli skierujemy się w tym miejscu w prawo w kierunku Strzelec Krajeńskich, to niebawem po lewej dotrzemy do Leśnego Centrum Ekologicznego ( LCE) Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie. Jest to miejsce, gdzie prowadzi się spotkania, warsztaty i prelekcje z wykorzystaniem sprzętu audiowizualnego. W części centralnej znajduje się wiata (na 70 miejsc) z miejscem na ognisko, a do dyspozycji gości są toalety, plac zabaw, boisko, ścieżki spacerowe. W pobliżu LCE znajduje się leśna ścieżka dydaktyczna, przy której znajdują się tablice edukacyjne i urządzenia do czynnej rekreacji oraz miejsce biwakowania nad Jeziorem Dankowskim (opis szlak nr 19). W pobliżu biwaku ruiny mauzoleum rodu von Brand. Nasz szlak przekracza drogę asfaltową, by za moment stanąć przed dankowskim kościołem w centrum wsi (40,4 km), gdzie szlak się kończy.

Nad Jeziorem Dankowskim (Wielgim) rośnie pomnikowy dąb szypułkowy (o obwodzie 580 cm).

Prowadzone na terenie wsi badania archeologiczne potwierdziły istnienie gródków strażniczych, a wśród znalezionych drobnych eksponatów wydobyto pierścień z inskrypcją dedykowaną trzem królom: Kacprowi, Melchiorowi i Baltazarowi..... Z Dankowem związana jest przepiękna przedhistoryczna legenda.

W 2013 roku na terenie miejscowości odnaleziono dwa kamienie z inskrypcją, upamiętniające posadzenie dębów z okazji mianowania przez prezydenta Rzeszy Paula von Hindenburga – Adolfa Hitlera na kanclerza Rzeszy oraz jego 44 urodzin. Dziś Danków jest wsią letniskową, w której w gospodarstwach agroturystycznych może spędzić jednorazowo urlop niemal 100 osób. Poruszanie się po wsi ułatwia mapa umieszczona na ścianie świetlicy, dzięki której bez trudu odnajdziemy ślady średniowiecznych fortyfikacji w postaci gródków strażniczych (jeden koło kościoła, drugi przy wyjeździe po lewo w stronę Barlinka) i wałów. Posiłki możemy spożyć w przydrożnym barze, a dla relaksu spędzić czas przy minigolfie.

Trasa: Strzelce Krajeńskie – Sławno – Międzymoście – rezerwat przyrody "Buki Zdroiskie" - jezioro Wełmino – rezerwat przyrody "Rzeka Przyłężek" – rezerwat przyrody "Wilanów" – Wilanów – Wielisławice – Dolny Młyn – Danków

 

 

Źródło: Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich

Udogodnienia

Informacje dodatkowe

Opinie
Lokalizacja

Opinie

comments powered by Disqus

Lokalizacja

Strzelce Krajeńskie, Lubuskie
Strzelce Krajeńskie, 66-500 Strzelce Krajeńskie
×

Korzystamy z Cookies. Przeglądając stronę zgadzasz się na zapis Cookie na Twoim urządzeniu