Obelisk Wazów w Wyszkowie

Miasto
Kontakt ul. 3 Maja 14
07-200 Wyszków

Opis

OBELISK WAZÓW - barokowy obelisk, najstarszy zabytek Wyszkowa, jeden z najstarszych pomników świeckich na Mazowszu.

Wystawiony po 1655 roku według projektu Jana Baptysty Gisleniego, nadwornego architekta dynastii Wazów w Polsce. Ufundowany przez króla Jana II Kazimierza, dla uczczenia pamięci brata - Karola Ferdynanda Wazy, biskupa płockiego, który spędził w Wyszkowie ostatnie lata swojego życia. Wykonany z krajowego czerwono - brązowego marmuru, na ścianach cokołu z czterech stron widnieją płaskorzeźby herbu dynastii - snop zboża z koroną. Całość zakończona kulą z krzyżem podwójnie przekreślonym, zainstalowanym prawdopodobnie później.

Według jednej z hipotez wystawiony na pamiątkę zjazdu w Wyszkowie dwóch królewiczów. Według innego podania wzniesiony w celu upamiętnienia zarazy, która nawiedziła miasto w XVII w, świadczyć o tym może jego zwieńczenie podwójnym krzyżem. 


Identyczny obelisk stał się na wschodniej rogatce Wyszkowa przy trakcie do Ostrowi, zniszczony w pierwszej połowie XIX w. Jego niektóre elementy znajdują się na placu kościelnym parafii św. Idziego.

 

 

Źródło: Punkt Informacji Turystycznej http://turystyka.wyszkow.pl/

Udogodnienia

Informacje dodatkowe

Opinie
Lokalizacja

Opinie

comments powered by Disqus

Lokalizacja

Wyszków, Mazowieckie
3 Maja 14, 07-200 Wyszków
×

Korzystamy z Cookies. Przeglądając stronę zgadzasz się na zapis Cookie na Twoim urządzeniu