Kościół św. Anny w Piasecznie

Miasto
Kontakt plac Piłsudskiego 10
05-500 Piaseczno

Opis

Kościół Św. Anny w Piasecznie – Pierwotny, drewniany kościół z ok. 1350 r. nosił wezwanie św. Macieja i Anny.

Około 1550 r. wzniesiono istniejący do dziś murowany kościół, któremu nadano wezwanie Wszystkich Świętych. Podupadłą w skutek wojen szwedzkich świątynię, odrestaurowano w 1736 r. z inicjatywy Aleksandra Sułkowskiego, starosty piaseczyńskiego. Wówczas kościół przebudowano wg planów C. F. Pöppelmanna, nawiązując wystrojem wnętrz do baroku. Kościół ma jednakże cechy późnogotyckie. Zbudowany został z cegły bez użycia tynków (z wyjątkiem szczytów fasad). Na wschodniej fasadzie znajduje się trójkątny szczyt, rozczłonkowany ceglanymi łukami. Poniżej szczytu można zobaczyć dekoracyjny, szeroki fryz. Na osi fasady w arkadowej wnęce znajduje się późnobarokowa rzeźba św. Jana Nepomucena. Fasada zachodnia charakteryzuje się oszkarpowanymi narożami, z kruchtą. Od północy stoją współcześnie dobudowana kaplica św. Krzyża i zakrystia z salką na poddaszu. Kościół wzniesiony jest na rzucie prostokąta, jednonawowy. Prezbiterium oddzielono od nawy ostrołukiem, gdzie niegdyś umieszczona była belka tęczowa z Grupą Ukrzyżowania, z której zachował się krzyż z XVI w. (obecnie w nowej, bocznej kaplicy św. Krzyża). Drugi zachowany krzyż z postacią Marii Magdaleny, rokokowy z 2. poł. XVIII w. znajduje się w prezbiterium. Z roku 1555 pochodzą fragmenty malowideł przedstawiające Mękę Pańską, odkryte w części prezbiterialnej. Ołtarz główny architektoniczny flankowany przez dwie bramki, na których widnieją inicjały Aleksandra Sułkowskiego. Retabulum ołtarzowe z obrazem św. Trójcy z pierwszej połowy XVIII w. i glorią. Dwa ołtarze boczne także architektoniczne z rzeźbami aniołów w zwieńczeniu. Obrazy: Matka Boska z Dzieciątkiem z ok. poł. XVIII w. i św. Anna ze św. Joachimem naucza Marię z XVIII/XIX w. Uwagę zwracają także 3 późnogotyckie portale, zwłaszcza ten z prezbiterium, z kutymi drzwiami z kratownicą.

 

 

Źródło: Biuro Promocji i Informacji Gminy Piaseczno https://piaseczno.eu/, fot. Piotr Michalski.

Opinie
Lokalizacja

Opinie

comments powered by Disqus

Lokalizacja

Piaseczno, Mazowieckie
plac Piłsudskiego 10, 05-500 Piaseczno
×

Korzystamy z Cookies. Przeglądając stronę zgadzasz się na zapis Cookie na Twoim urządzeniu