Kościół pw. Św. Michała Archanioła

Miasto
Kontakt ul. Szpitalna 2,
66-200 Świebodzin

Opis

Usytuowany w północno-wschodnim narożniku rynku w zasadniczej części zbudowany został w 2poł. XVw. jako halowa budowla trzynawowa z pięciobocznym prezbiterium

Po pożarze miasta w 1541 r. farę powiększono dobudowując czwartą nawę od północy i rząd kaplic z emporą od południa. Nawy nakryte zostały efektownym sklepieniem sieciowym, kaplice zaś gwiaździstym oraz kryształowym. W wyniku neogotyckiej, XIX-wiecznej przebudowy do kościoła dostawiono kruchtę oraz wykonano efektowny szczyt wieżowy w elewacji frontowej. We wnętrzu z późnogotyckiego wyposażenia zachował się tryptyk św. Anny oraz rzeźbiarska grupa Ukrzyżowania. Wysokiej klasy rokokowa figura Najświętszej Panny Marii znajduje się w ołtarzu bocznym.

Opinie
Lokalizacja

Opinie

comments powered by Disqus

Lokalizacja

Świebodzin, Lubuskie
ul. Szpitalna 2, 66-200
×

Korzystamy z Cookies. Przeglądając stronę zgadzasz się na zapis Cookie na Twoim urządzeniu