Spichlerz – Siedziba Muzeum Miejskiego w Siemianowicach Śląskich

Miasto
Kontakt ul. Chopina 6
41-100 Siemianowice Śląskie

tel.: 32 228 50 80

Opis

Obecna siedziba Muzeum Miejskiego znajduje się w południowym skrzydle dawnego folwarku należącego do zespołu zabudowań pałacu Donnersmarcków.

Folwark był zabudowany w czworobok z dużym dziedzińcem pośrodku, na który wychodziły wejścia do stajen, obór, stodół i innych pomieszczeń gospodarczych. Obecne wejście do muzeum prowadzi przez dawną bramę przejazdową, zaopatrzoną niegdyś w ozdobne kartusze. Od strony północnej kartusz istniał jeszcze w latach 60. XX w. Widniały na nim pozostałości daty: 1706 lub 1709 (ostatnia cyfra została uszkodzona). W początku lat 70. XX w. trzy skrzydła folwarku zostały wyburzone, żeby zrobić miejsce dla powstałego w połowie lat 70. XX w. kwartału zabudowy mieszkaniowej przy ulicy Dworskiej.

Muzeum zostało założone w 1974 roku, a w 1991 nadano mu status Muzeum Miejskiego. We wnętrzach muzealnych w oryginalnej scenerii spichlerza z XVIII w. znajdują się stałe ekspozycje: "Z dziejów Siemianowic Sląskich", "Czyn zbrojny górnoślązaków w XX w.", "Galeria rzeźby w węglu", "Tradycyjna kultura wsi górnośląskiej", "Wnętrza mieszkalne i gospodarcze z II poł. XX wieku". Muzeum organizuje również wystawy czasowe na najniższym i najwyższym poziomie, co miało związek z nazwami tych pomieszczeń: Galeria "Po schodach" i Galeria multimedialna "Piwnica".

 

 

Źródło: Urząd Miasta Siemianowice Śląskie http://www.siemianowice.pl/ .

Opinie
Lokalizacja

Opinie

comments powered by Disqus

Lokalizacja

Siemianowice Śląskie, Śląskie
Chopina 6, 41-100 Siemianowice Śląskie
×

Korzystamy z Cookies. Przeglądając stronę zgadzasz się na zapis Cookie na Twoim urządzeniu