Muzeum Regionalne PTTK im. Antoniego Minkiewicza w Olkuszu

Miasto
Kontakt Rynek 20
32-300 Olkusz

tel.: 32 643 42 27
e-mail: info@pttk.olkusz.pl

Opis

To założone w 1911 roku muzeum, mieszczące się w zabytkowej kamienicy „Batorówka” przy olkuskim rynku jest jednym z najstarszych muzeów regionalnych w Polsce.

W jego bogatych zbiorach jest miecz z przełomu XIII i XIV wieku zwany „katowskim”. Według legendy, tym mieczem ścięto dwóch olkuskich gwarków, którzy w poszukiwaniu złóż srebra podkopali się pod kościół Najświętszej Marii Panny przy klasztorze Augustianów. W muzeum można też podziwiać kamienny gmerk, czyli herb mieszczański, groty strzał z XV wieku, fragmenty drewnianych rur wodociągowych z XVI-XVII wieku, a także bogatą kolekcję archeologiczną, w tym skorupy naczyń rzymskich i z okresu brązu.

Ciekawym eksponatem jest także „włócznia Longobardów”. Przypuszcza się, że pochodzi z okresu wędrówek ludów (V – VII w. n.e.). Na uwagę zasługuje ekspozycja górnictwa kruszcowego obrazująca, sięgającą średniowiecza historię górnictwa rud ołowiu, srebra i cynku na ziemi olkuskiej. W zbiorach olkuskiego muzeum można podziwiać narzędzia górnicze: kopaczkę, moździerz do rozdrabniania rudy i sito do jej płukania, a także drewniany młot, lampy olejowe i karbidowe używane przez górników oraz kamienne odważniki, którymi ważono rudę i ołów w miejskiej wadze.

Kolekcję uzupełniają minerały i jurajskie skamieliny. W bogatym dziale etnograficznym można oglądać także przedmioty codziennego użytku i narzędzia, m.in. żarna, drewniane niecki do wyrabiania ciasta, bogato zdobione skrzynie wianne (posagowe), czy gliniane naczynia, kosze plecione z korzeni sosny oraz ochronne obuwie wyplatane ze słomy. Jest także prezentowany kołowrotek do skręcania sznurów i powrozów, krosna, maglownica, stare zegary, żelazka i moździerze. Są także dawne narzędzia rolnicze, szewskie i ciesielskie.

Ciekawostką kolekcji są dwa stroje ludowe z początku XX wieku. Na szczególną uwagę zasługuje drewniana rzeźba Chrystusa Ukrzyżowanego z XIV wieku, średniowieczne rzeźby św. Piotra i Pawła oraz pochodząca z połowy XIX wieku figura Madonny na Półksiężycu. Uwagę zwiedzających przyciąga bogata kolekcja rzeźb ludowych i świątków z przełomu XIX i XX wieku wykonanych przez miejscowych artystów ludowych. Część z nich pochodzi z rozebranych kapliczek przydrożnych. Niezwykle cenne są też zbiory archiwaliów i oryginalnych dokumentów związanych z historią ziemi olkuskiej, a także kolekcja judaiców oraz zbiory malarstwa.

 

 

Źródło: Miasto i Gmina Olkusz http://www.umig.olkusz.pl/ .

Opinie
Lokalizacja

Opinie

comments powered by Disqus

Lokalizacja

Olkusz, Małopolskie
Rynek 20, 32-300 Olkusz
×

Korzystamy z Cookies. Przeglądając stronę zgadzasz się na zapis Cookie na Twoim urządzeniu