Muzeum Ziemi Kłodzkiej

Miasto
Kontakt ul. Łukasiewicza 4
57-300 Kłodzko

tel.: 74 867 35 70
tel.: 74 867 38 95
fax.: 74 865 96 65
e-mail: sekretariat@muzeum.klodzko.pl

Opis

Muzeum Ziemi Kłodzkiej to miejsce, które powinien zwiedzić każdy turysta odwiedzający Kłodzko.

Placówka mieści się w barokowym gmachu dawnego konwiktu jezuickiego, którego budowę rozpoczęto w II połowie XVII i ostatecznie zakończono w I połowie XVIII w. Konwikt (w XVII-XVIII w. tak określano internat dla uczniów szkoły, mieszczący się poza jej terenem) to jeden z najpiękniejszych obiektów w mieście.

Muzeum powołano w 1963 r. i administracyjnie podporządkowano miastu. Pierwszą jego siedzibą był budynek dawnej komendantury twierdzy przy pl. Bolesława Chrobrego 22, zwany Pałacem Komendanta. Po kilku latach działalności, na skutek zapadania się podziemi pod kłodzką starówką, budynek został rozebrany. Zbiory muzeum ulokowano w renesansowym dworze, w Jaszkowej Górnej. W 1971 r. na cele muzealne przeznaczono obecne lokum przy ul. Łuksiewicza 4. W latach 1976-1986, w trakcie remontu, przywrócono świetność konwiktowi zachowując wszystkie elementy zabytkowej budowli, na zewnątrz stylową elewację, wewnątrz pierwotny układ i wystrój architektoniczny. Na parterze, w dawnym refektarzu konwiktu, urządzono bibliotekę, na pierwszym i drugim piętrze kolejno: barokowy salon, zwany „Złotym”, salę konferencyjną, w dawnej dwukondygnacyjnej kaplicy św. Alojzego salę koncertową oraz obszerne sale wystawiennicze. Dobudowano też nową część obiektu, gdzie znalazły się magazyny i pracownie muzeum. Na wewnętrznym dziedzińcu urządzono muzealne lapidarium. Odremontowano też średniowieczne, sięgające 6 metrów w głąb, podziemia konwiktu, stanowiące dużą atrakcję dla zwiedzających.

Nowa siedziba Muzeum Ziemi Kłodzkiej otwarta została w grudniu 1986 r. stając się pierwszym w mieście obiektem kultury dysponującym odpowiednimi warunkami do właściwego funkcjonowania tego typu placówki.  

Od początku istnienia muzeum gromadzi i przechowuje spuściznę kulturalną ziemi kłodzkiej, jak również prowadzi bogatą działalność badawczą, wystawienniczą, wydawniczą i popularyzatorską. Gromadząc pozyskuje dobra kultury z zakresu historii, etnografii, archeologii, numizmatyki, medalierstwa, rzemiosła i sztuki oraz obiekty przyrodnicze regionu kłodzkiego. Wśród największych kolekcji wyróżnić można zbiory cyny, szkła artystycznego, numizmatów, zegarów śląskich doby uprzemysłowienia na Dolnym Śląsku, malarstwa, grafiki i rysunków oraz map i planów ziemi kłodzkiej.

Muzeum realizuje bogaty program regionalny, w związku z którym prowadzi szereg prac badawczych i dokumentacyjnych. Ich owocem są wystawy, odczyty, konferencje i sesje naukowe, jak również edycje publikacji, wśród których wymienić należy m.in., wydawany od 1985 r. periodyk, „Zeszyty Muzeum Ziemi Kłodzkiej”, monografię Kłodzko, dzieje miasta (Kłodzko 1998) czy materiały pokonferencyjne, jak np. Zdroje Ziemi Kłodzkiej. Historia, przyroda, kultura, przyszłość (Kłodzko ; Wrocław 2001), Marianna Orańska a ziemia kłodzka (Kłodzko 2010).   

Obok stałych wystaw, jak Zegary mechaniczne popularne na Śląsku w XIX w. czy Współczesne kłodzkie szkło artystyczne na tle tradycji szklarstwa ziemi kłodzkiej, nieustannie organizowane są tu wystawy czasowe, odbywają się koncerty muzyki dawnej i współczesnej, z udziałem znakomitych polskich i zagranicznych wykonawców, a także wykłady i odczyty dotyczące historii regionu.

Muzeum na przestrzeni ostatnich lat, także dzięki muzealnej bibliotece, w której gromadzone są wszelkie piśmiennicze materiały regionalne, stało się głównym ośrodkiem wiedzy i informacji o ziemi kłodzkiej.

Placówka jest organizatorem cyklicznych, lubianych przez mieszkańców i turystów wydarzeń, m.in. od lat organizowanych targów staroci i giełd minerałów, mających stałe miejsce także w ogólnopolskim kalendarzu imprez. Rokrocznie włącza się w organizację Europejskich Dni Dziedzictwa, Dni Twierdzy, a dla dzieci i młodzieży przygotowuje, pełne niespodzianek,  Lato w Muzeum i Ferie w Muzeum. Niezmiennie dużym wydarzeniem jest organizowana w maju Noc w Muzeum, podczas której można nie tylko zwiedzić placówkę nocą, ale też uczestniczyć w specjalnie na tę okoliczność przygotowanych atrakcjach – widowiskach teatralnych, koncertach, wystawach, pokazach multimedialnych, happeningach.

Dodatkową atrakcją muzeum jest dziedziniec, gdzie wśród zgromadzonych zabytków i zieleni można odpocząć i zadumać się nad historią i urodą tego  miejsca.

Muzeum Ziemi Kłodzkiej czynne jest:

od listopada do kwietnia

  • wtorek, środa, czwartek, piątek od 10.00 do 16.00
  • sobota  i  niedziela od 11.00  do 17.00

od maja do października:

  • wtorek, środa, czwartek, piątek od 10.00 do 17.00
  • sobota i niedziela od 11.00 do 17.00

Biblioteka muzealna czynna jest w środy, czwartki i piątki od 10.00 do 16.00.

 

 

Źródło: Urząd Miasta Kłodzko http://www.klodzko.pl/ .

Opinie
Lokalizacja

Opinie

comments powered by Disqus

Lokalizacja

Kłodzko, Dolnośląskie
Łukasiewicza 4, 57-300 Kłodzko
×

Korzystamy z Cookies. Przeglądając stronę zgadzasz się na zapis Cookie na Twoim urządzeniu