Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

Miasto
Kontakt Plac Teatralny 1
20-029 Lublin

tel.: 81 441 56 70
e-mail: biuro@spotkaniakultur.com

Opis

Centrum Spotkania Kultur otwiera nową kategorię w świecie kultury. Odznaczajmy się wyjątkowym podejściem do sztuki i odbiorcy.

Dlaczego Centrum Spotkania Kultur to nie tylko instytucja, ale przede wszystkim idea. W poniższym manifeście prezentujemy naszą wizję, misję i wartości, ponieważ stoją u podstaw specyficznej oferty programowej i podejmowanych aktywności.

Zadanie

Podejmujemy się tworzenia, badania i prezentowania kultury, która kształtuje relacje, definiujące rzeczywistość. Kultury otwartej, interaktywnej i współczesnej.
Interesuje nas sztuka: popularna, użytkowa, nowoczesna, a także: przemysły kreatywne, zjawiska estetyczne oraz innowacyjność sztuk wizualnych, muzycznych czy interdyscyplinarnych. W myśleniu o kulturze najważniejszy jest dla nas człowiek i jego pragnienia: rozwoju, wolności, przyjemności i przekraczania ograniczeń. Fascynuje nas ludzka wyobraźnia i jej twórcza moc, a także potrzeba doświadczania i poznawania . Kulturą jest dla nas każda aktywność, rodząca się z szacunku dla człowieka i natury, której źródła odkrywamy badając zwyczaje, rytuały i artefakty.

Tożsamość

Wynika z bogatej historii miasta i regionu;  tradycji osadzonych w złotej erze renesansu i wschodnioeuropejskiej duchowości. Ukształtowały nas wpływy różnych kultur, które przez wieki przenikały się na pograniczu Europy Środkowej. Czerpiemy z tradycji kultury ludowej, dorobku sztuki alternatywnej i ulicznej. Korzystamy z zaplecza intelektualnego, kreatywności i aktywności organizacji pozarządowych. 

Charakteryzuje nas odwaga w działaniu, autentyczność, zdolność do symbolicznego myślenia i otwartość na zmiany. Dzięki temu przełamujemy schematy, prowokujemy pytania i inspirujemy. W swojej naturze mamy gościnność, która szanuje różnorodność, zaprasza do kontaktu z drugim człowiekiem, buduje więzi i poczucie wspólnoty.

Kompetencje

Dlatego możemy powiedzieć, że specjalizujemy się w spotykaniu. Spotykaniu z drugim człowiekiem, z sobą samym i twórczością. Spotykaniu Swojego, ale też Innego, odróżniającego się w sposobie myślenia, działania czy tworzenia. Znamy się na spotkaniach, które prowadzą do pobudzenia lub utrzymania ciekawości. Tych otwierających, zastanawiających i zachwycających. Zestawiamy, konfrontujemy, zderzamy rzeczy nieoczywiste. Słuchamy i poruszamy.

Pragnienie

Chcemy, aby Spotkania Kultur umożliwiało gromadzenie ekscytujących i nowych doświadczeń,  wyostrzających zmysły, jak wtedy gdy jesteśmy w podróży. Obiekt, który do tej pory zwany był „Teatrem w Budowie” wydaje się być do tego idealny. Majestatyczny i modernistyczny budynek jest symbolem przemian ustrojowych Europy Środkowo – Wschodniej, co zostało przeniesione na jego obecną architekturę, eksponującą surowy proces tworzenia. Jest miejscem doświadczania, wytchnienia, poznawania i przyjemności. 

Znak

Symbolicznym finałem  budowy twórczej przestrzeni, bazującej na historii niedokończonego teatru, jest logo Centrum Spotkania Kultur.  Punktem wyjścia przy tworzeniu jego koncepcji było studium bryły budynku, ale największą siłą stało się metaforyczne odniesienie do spinacza, łączącego kartki zapisane ideami, strony świata i kultury. Powstał symboliczny „spotkajnik”, znak który stanie się archetypem tolerancji, ciekawości, otwartości, gdyż spotkania kultur do dla nas nie instytucja, to idea. Tu się spotkajmy!

Wizja

Kultura jest sztuką spotkania z drugim człowiekiem.

Misja

Nieustannie kreować nowe przestrzenie spotkań ze sztuką. Spotkań sprzyjających zdobywaniu wielozmysłowych doświadczeń, które otwierają, inspirują i wyostrzają zmysły.

Nasze wartości

  • Człowiek, z jego potrzebą rozwoju, piękna, twórczości i wolności.
  • Kultura, która otwiera, oswaja, rozwija i inspiruje.
  • Spotkania rozumiane jako połączenia, zestawienia, konfrontacje.

Cele strategiczne

Tworzenie i prezentowanie sztuki i kultury. Sztuki podanej z najwyższą jakością. Kultury, która otwiera, porusza, daje przyjemność, jest dostępna i użytkowa. Stwarzanie okazji do spotykania się z tym, co nowe, niecodzienne, inspirujące i wyjątkowe.

Godziny otwarcia:

  • Poniedziałek: nieczynne
  • Wtorek, Czwartek, Piątek, Sobota: 12:00 – 20:00
  • Środa: 10:00 – 18:00
  • Niedziela: nieczynne
Opinie
Lokalizacja

Opinie

comments powered by Disqus

Lokalizacja

Lublin, Lubelskie
Plac Teatralny 1, 20-029 Lublin
×

Korzystamy z Cookies. Przeglądając stronę zgadzasz się na zapis Cookie na Twoim urządzeniu