Muzeum Miejskie w Żywcu - Stary Zamek

Miasto
Kontakt ul. Zamkowa 2
34-300 Żywiec

tel./fax.: 33 861 21 24
tel./fax.: 33 472 04 18
kom.: 609 014 555
e-mail: muzeumzywiec@interia.pl

Opis

Inicjatywa stworzenia muzeum narodziła się już w latach 20. XX wieku.

Myśl gromadzenia, przechowywania i eksponowania pamiątek przeszłości była konsekwencją bardzo modnego prądu kulturowego, jakim był ruch regionalistyczny, który ogarnął Europę pod koniec XIX wieku. Na początku XX stulecia prasa odnotowuje, iż w mieście Żywcu organizuje się muzeum. Pierwszą inicjatywę stworzenia prawdziwego zbioru podjął, w roku 1925, Tadeusz Charlewski-Dyrektor Państwowego   Seminarium   Nauczycielskiego Żeńskiego w  Żywcu.  Marzenia T. Charlewskiego zaczęły realizować jego uczennice, zrzeszone w Kole Krajoznawczym, powstałym w 1926 roku, prowadzonym przez siostry Zajączkowskie - Maria i Ludmiła. Panny seminarzystki w przeciągu kilku lat zgromadziły pokaźną kolekcję starych przedmiotów, głównie o charakterze etnograficznym. Uczennice wykonywały również prace rysunkowe - szkice, rysunki inwentaryzacyjne zabytków, elementów mieszczańskiego i góralskiego stroju (prace seminarzystek zachowały się w zbiorach muzeum). W roku 1934 w budynku seminarium (obecnie Gimnazjum nr 2 w Żywcu ul. Zielona 2) zorganizowały swoją pierwszą wystawę, której urządzeniem zajął się profesor Michał Jeziorski oraz uczennice - Jadwiga Stankiewicz i Kazimiera Bielewicz.

Na wystawie zaprezentowano: mieszczański strój żywiecki, strój góralski, nadania królewskie dla miasta i przywileje, "Dziejopis Żywiecki" Andrzeja Komonieckiego, luźne przedmioty typuetnograficznego oraz kolekcję ptaków i ssakówŻywiecczyzny. Seminarium zlikwidowano w roku 1936, zebrane zbiory przekazano Sekcji Miłośników Żywiecczyzny przy Kole TSL w Żywcu. Jeszcze w tym samym roku, do życia zostało powołane Muzeum Ziemi Żywieckiej. Pierwszym dyrektorem został polonista Michał Jeziorski, który pełnił tę funkcję do 1939 r. Pierwsza ekspozycja miała miejsce w budynku dawnego seminarium przy ulicy Zielonej. W roku 1938 muzeum zostało członkiem Związku Muzeów w Polsce. W tym samym roku zbiory przeniesiono donowego lokalu, którymieścił się na Rynku(róg ulicy Komonieckiego i Rynku, obecnie Rynek 1). Wystawy  w nowym budynku przygotował mgr Tadeusz Szczygielski (pracownik UJ), któremu do pomocy zostali przydzieleni uczniowie Miejskiego Koedukacyjnego Gimnazjum Kupieckiego w Żywcu - Jan Bajtlik i Mieczysław Jeziorski. Działalność muzeum przed wybuchem wojny nie ograniczała się jedynie do zbierania, gromadzenia i przechowywania obiektów.

Placówka była ośrodkiem badań naukowych, popularyzacji wiedzy o przeszłości i kulturze regionu. Należy wspomnieć o prowadzonych wykopaliskach archeologicznych na górze Grójec w latach 1937-1938. Cały materiał archeologiczny, pochodzący z wykopalisk, został przekazany do zbiorów muzeum i częściowo eksponowany na wystawach stałych. Rozwój żywieckiego muzeum przerwał wybuch II wojny światowej. Zbiory muzealne przejęły władze niemieckie. W roku 1941 okupanci wywieźli najcenniejsze eksponaty sztuki sakralnej: gotycką rzeźbę drewnianą "Święta Anna Samotrzecia" z około 1380 roku, gotycki obraz temperowy "Opłakiwanie" z około 1450 roku oraz renesansowy obraz temperowy -"Wskrzeszenie Łazarza" z około 1560 roku, usunięto cały dział archeologiczny. W czasie wojny ucierpiały także zbiory etnograficzne, przyrodnicze oraz kolekcja tradycyjnych ubiorów mieszczan żywieckich. Okres wojny przetrwały najcenniejsze przywileje i dokumenty miejskie, w tym "Dziejopis Żywiecki", przechowywał je Marceli Korzeniowski.

Z wojny nie powrócił już pierwszy dyrektor - Michał Jeziorski. Powojenna reaktywacja placówki nastąpiła zaraz po wyzwoleniu miasta, w kwietniu 1945 roku. Nowym kierownikiem został artysta malarz Jan Studencki, który pełnił tę funkcję prawie 30 lat. Pierwsza ekspozycja została urządzona  już w roku 1946 w starym budynku, następnie zbiory przeniesiono do Starego Zamku. Nadzór nad muzeum przejęło Muzeum Narodowe w Krakowie. Placówka otrzymała nowy lokal przy ulicy Kościuszki 5 - tzw. Siejbę, jeden z najstarszych budynków w mieście. Nowe miejsce wymagało jednak kapitalnego remontu (prawie 10 lat). Latem 1960 roku nastąpiło uroczyste otwarcie nowych wystaw stałych i czasowych w odremontowanym budynku Siejby. W roku 1972 kierownikiem a następnie dyrektorem zostaje etnograf - mgr Magdalena Meres. W tym czasie muzeum organizowało liczne pokonkursowe wystawy sztuki ludowej, spotkania z twórcami ludowymi. W latach 1983 - 1990 wznowiono wykopaliska archeologiczne na Grójcu.

Od roku 1990 organem założycielskim muzeum została Rada Miejska w Żywcu.

W latach 1991 - 1995 funkcję dyrektora muzeum pełnił slawista - mgr Jan Gołąb. W tym czasie placówka przejęła remont Starego Zamku. W roku 1992 otwarto wystawę "Sztuka Sakralna Żywiecczyzny" w Starym Zamku. Kilka lat później zaprezentowano wystawę "Historia i tradycja miasta Żywca". W Siejbie nadal eksponowano wystawy: etnograficzną i przyrodniczą. W latach 1996 - 1999 funkcję dyrektora pełnili: etnograf - mgr Barbara Rosiek, archeolog -mgr Wojciech Błasiak oraz historyk - mgr Krystyna Kolstrung-Grajny.

W roku 1999 dyrektorem zostaje historyk - mgr Anna Tuleja, która pełni tę funkcję do dnia dzisiejszego. W tym samym roku placówka przyjęła nazwę Muzeum Miejskie w Żywcu.

W roku 2005 muzeum otrzymało nową siedzibę - Stary Zamek.

Godziny otwarcia muzeum

 • W okresie od połowy kwietnia do połowy października muzeum czyne w godzinach 9.00 – 17.00
 • W okresie od opołowy października do połowy kwietnia muzeum czyne w godzinach 8.00 – 16.00

Ceny biletów (wszystkie wystawy: Historia i Tradycja Miasta Żywca; Kultura Ludowa Żywiecczyzny; Konfessaty Czyli Sądy, Wyroki i Tortury w Żywcu; Ptaki i Ssaki Żywiecczyzny; Wystawa Czasowa):

 • Normalny – 18 zł
 • Ulgowy – 12 zł
 • Rodzinny (od 3 osób) – 40 zł (rodzice i dzieci od 7 do 16 lat)
 • Grupowy (od 10 osób) – 12 zł/osoba

Ceny biletów – poszczególne wystawy:

 • Wystawa Czasowa, Sztuka sakralna Żywiecczyzny: normalny – 3 zł
 • Historia i Tradycja Miasta Żywca: normalny – 9 zł
 • Kultura Ludowa Żywiecczyzny: normalny – 6 zł
 • Ptaki i Ssaki Żywiecczycny: normalny – 2 zł
 • Arecheologiczna: normalny – 2 zł
 • Konfessaty Czyli Sądy, Wyroki i Tortury w Żywcu: normalny – 2 zł
 • Park Miniatur: normalny – 5 zł
 • Wystawa Od Komorowskich do Habsburgów w Pałacu Habsburgów: wejście z przewodnikiem 30 zł (do 30 osób)
 • Spotkania muzealne (w trakcie roku szkolnego): normalny – 3 zł
 • Bicie monety: normalny – 2 zł

Przewodnik po muzeum:

 • Zwiedzanie z przewodnikiem w soboty, niedziele i dni świąteczne (tylko po wcześniejszej rezerwacji – tel. 33 861 21 24 w.29 – do 30 osób) – 50 zł
 • Zwiedzanie z przewodnikiem w języku angielskim w soboty, niedziele i dni świąteczne (tylko po wcześniejszej rezerwacji – tel. 33 861 21 24 w.29 – do 30 osób) – 100 zł
 • Historia i Tradycja Miasta Żywca – 30 zł
 • Kultura Ludowa Żywiecczyzny – 30 zł

Przewodnik po mieście:

 • Stary Zamek, Pałac Habsburgów, Domek Chiński, Park, Kościół Parafialny, Rynek, Ratusz, Dzwonnica (zwiedzanie trasy z przewodnikiem w soboty, niedziele i dni świąteczne tylko po wcześniejszej rezerwacji – tel. 33 861 21 24 w.29 – do 30 osób) – 150 zł lub 200 zł (język angielski)

Warsztaty:

 • Garncarstwo – 10 zł
 • Warsztaty Historyczne – 5 zł
 • Warsztaty Etnograficzne – 8 zł

UWAGA!

Czas zwiedzania wszystkich ekspozycji muzealnych wynosi około 90 minut.

Opinie
Lokalizacja

Opinie

comments powered by Disqus

Lokalizacja

Żywiec, Śląskie
Zamkowa 2, 34-300 Żywiec
×

Korzystamy z Cookies. Przeglądając stronę zgadzasz się na zapis Cookie na Twoim urządzeniu