CZWOROBOK To tu Wołodyjowski pojedynkował się z Bohunem!

Miasto
Kontakt ul. Rynek/ul. Czworobok,
22-200 Włodawa

Opis

Czworobok to zespół dawnych kramów i jatek miejskich z połowy XVIII w., należących do włodawskich rajców, kupców i rzemieślników, w większości Żydów.

Zbudowany prawdopodobnie z inicjatywy ówczesnego właściciela miasta - Jerzego Fleminga. Kramnice wybudowane są na planie kwadratu z obszernym wewnętrznym dziedzińcem oraz dwiema bramami wjazdowymi, ulokowanymi od strony wschodniej i zachodniej. Budynek jest oryginalnym rozwiązaniem architektonicznym zabudowy rynkowej, rzadko spotykanym w Polsce, co stanowi o jego unikatowości. Czworobok był szczególnym miejscem również pod względem społecznym. Jego usytuowanie w centralnej części miasta, na rynku, sprawiało, że to tu koncentrowało się życie mieszkańców Włodawy, tu się spotykali, rozmawiali i handlowali.

Według miejskiej legendy na dziedzińcu Czworoboku odbyła się zajadła walka pomiędzy Bohunem a Wołodyjowskim. Jednakże nie ma na to literackiego potwierdzenia. Niemniej jednak Włodawa pojawia się na kartach powieści „Ogniem i mieczem” Henryka Sienkiewicza. To właśnie we włodawskim zajeździe Rzędzian spotkał Bohuna leczącego rany po pojedynku z Wołodyjowskim. I to tu kozacki dowódca wyjawił Rzędzianowi miejsce ukrycia kniaziówny Heleny Kurcewiczówny u Horpyny.

Źródło: Urząd Miejski we Włodawie

 

Opinie
Lokalizacja

Opinie

comments powered by Disqus

Lokalizacja

Włodawa, Lubelskie
ul. Czworobok, 22-200
×

Korzystamy z Cookies. Przeglądając stronę zgadzasz się na zapis Cookie na Twoim urządzeniu