Szlak Trzech Kultur we Włodawie

Miasto
Kontakt Klasztorna 7 – Kościelna 11 – Czerwonego Krzyża 7
22-200 Włodawa

Opis

Szlak Trzech Kultur we Włodawie – Mieście Trzech Kultur – to szlak upamiętniający wielokulturową historię miasta.

To tu współistniały ze sobą trzy religie: katolicyzm, prawosławie i judaizm, a dowody tej koegzystencji przetrwały i są widoczne w architekturze sakralnej (kościół, cerkiew, synagoga) do dziś. Do II wojny światowej miasto było swoistym tyglem narodowościowym i kulturowym. Niewiele pozostało miejsc w Polsce, gdzie można wciąż poczuć ten unikatowy charakter, niepowtarzalny urok i specyficzny klimat, którego trzeba doświadczyć. A doskonałą okazją ku temu jest Festiwal Trzech Kultur, który odbywa się corocznie – we wrześniu - we Włodawie.

Wędrówkę szlakiem rozpoczynamy od zespołu paulińskiego, w którego skład wchodzi klasztor oo. paulinów oraz kościół parafialny pw. św. Ludwika. Późnobarokowy kościół posiada bogaty wystrój utrzymany w stylu rokoko. Świątynia reprezentuje typ budowli sakralnej centralno-podłużnej, składa się z korpusu na rzucie wydłużonego ośmioboku z dwoma kwadratowymi wieżami w narożnikach fasady południowej. Wewnątrz kościoła znajdują się bogate polichromie z końca XVIII w. oraz okazałe dekoracje rzeźbiarskie i sztukatorskie. Pod kościołem znajdują się krypty grzebalne, w których umieszczono współczesny sarkofag kryjący szczątki ojców paulinów zmarłych we Włodawie, prochy fundatora kościoła i klasztoru Ludwika Pocieja oraz przedstawicieli rodu Zamoyskich, ostatnich właścicieli dóbr włodawskich. Według miejscowej legendy kościół posiadał podziemne połączenia z pałacem Pociejów w pobliskiej miejscowości Różance.Jednak nie zostało to zweryfikowane żadnymi badaniami. Do kościoła przylega piętrowy barokowy klasztor wzniesiony w latach 1711 – 1717. Klasztor zbudowany jest na rzucie zbliżonym do kwadratu, z wewnętrznym kwadratowym wirydarzem.

Wychodząc poza mury kościoła na końcu ulicy Kościelnej dostrzeżemy kolejne ważne miejsce na „Szlaku Trzech Kultur” - cerkiew prawosławną pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny z końca XIX w. Reprezentuje typ cerkwi ruskiej, w stylu bizantyjsko-klasycystycznym. Jest budowlą centralną, na planie krzyża greckiego, z trzema absydami od wschodu, wydłużoną częścią frontową oraz wieżą od zachodu. Cerkiew jest orientowana, co w architekturze sakralnej oznacza zwrócenie części prezbiterialnej z głównym ołtarzem ku wschodowi (łac. oriens – wschód). We wnętrzu świątyni znajduje się zabytkowy ikonostas (przeniesiony z poprzedniej cerkwi unickiej) z cyklem klasycystycznych obrazów z życia Marii i Chrystusa, malowanych na deskach oraz carskie wrota snycerskiej roboty, ażurowe.

Kierując się na zachód od cerkwi dotrzemy do ostatniego miejsca na szlaku, do unikalnego w Polsce zespołu zabytków żydowskich. Obecnie znajduje się tam Muzeum – Zespół Synagogalny, w którego skład wchodzą – Wielka Synagoga (bet ha- kneset, z hebr. Dom zgromadzeń) z II połowy XVIII w., Mała Synagoga (bet ha-midrasz, z hebr. Dom modlitwy i studiowania ksiąg religijnych) z końca XVIII w. oraz Dom Pokahalny (nowy bet ha-midrasz) z 1928 r. Włodawska Wielka Synagoga zasługuje na szczególną uwagę, ponieważ jest jedną z nielicznych synagog z okresu baroku, które zachowały się w Polsce. Synagoga jest zbudowana na planie prostokąta, z dwoma parterowymi babińcami (modlitewniami dla kobiet) wzdłuż jej boków. Sklepienie sali męskiej, największej sali, opiera się na czterech kolumnach, pomiędzy którymi kiedyś była bima (podwyższone miejsce z pulpitem do czytania Tory). Z wyposażenia sali modlitw zachował się jedynie neobarokowy aron ha-kodesz (szafa ołtarzowa, gdzie przechowywane są zwoje Tory) z 1936 r., który zastąpił wcześniejsze drewniane wyposażenie, zniszczone w pożarze w 1934 r. Dzięki malowanej żywymi kolorami polichromii nawiązującej do tradycyjnych motywów żydowskich, stiukowym płaskorzeźbom oraz bogatej ornamentyce, szafa na Torę należy do najpiękniejszych w Polsce.

Lokalizacja: Klasztorna 7 – Kościelna 11 – Czerwonego Krzyża 7

 

Źródło: Urząd Miejski we Włodawie

 

Opinie
Lokalizacja

Opinie

comments powered by Disqus

Lokalizacja

Włodawa, Lubelskie
Klasztorna 7, 22-200
×

Korzystamy z Cookies. Przeglądając stronę zgadzasz się na zapis Cookie na Twoim urządzeniu