Szlak Papieski

Miasto
Kontakt Krosno
38-400 Krosno

Opis

Szlak Papieski został wytyczony przez Lokalną Organizację Turystyczną „Beskid Niski” w Krośnie we współpracy z Fundacją Szlaki Papieskie.

Przebiega on przez południowe tereny powiatów: jasielskiego, krośnieńskiego i sanockiego, od Magury Wątkowskiej do Komańczy.

Szlak Papieski wyznaczono w oparciu o dokumenty i relacje uczestników pionierskich wypraw ks. Karola Wojtyły w latach 50-tych XX w. Uroczystego otwarcia i poświęcenia szlaku w dniu 13 maja 2006 r. dokonał ks. biskup Kazimierz Górny. Wytyczenie i oznakowanie tego szlaku oraz jego popularyzacja choć w części dają autorom poczucie spełnienia woli Ojca Świętego Jana Pawła II, który życzył sobie aby upamiętnić wszystkie trasy, jakie przemierzył.

Szlak przebiega przez południowe tereny powiatów: jasielskiego, krośnieńskiego i sanockiego, od Magury Wątkowskiej do Komańczy. Trasa Szlaku Papieskiego prowadzi wzdłuż czerwonego Głównego Szlaku Beskidzkiego i oznakowana jest za pomocą tabliczek wskazujących kierunek oraz miejscowości na trasie dawnych wędrówek ks. Karola Wojtyły.

Plansze i tablice z siecią szlaku, usytuowane w miejscowościach tradycyjnie odwiedzanych przez turystów i pielgrzymów, przedstawiają również odcinki dotychczas w terenie nie oznakowane, będące swoistym wyzwaniem dla doświadczonych i wytrwałych piechurów. Na tablicach zaznaczono także miejsca związane z późniejszymi pobytami ks. Kardynała Karola Wojtyły w Beskidzie Niskim i z pielgrzymką Papieską w roku 1997.

Dzisiaj turyści przemierzający Beskid Niski nie są zdani na samych siebie, jak miało to miejsce w czasie pionierskich wypraw ks. Karola Wojtyły. Mogą korzystać z usług gościnnych gospodarstw agroturystycznych, pensjonatów i sanatoriów, których adresy znajdą Państwo przy opisie tras, bądź pod adresami – ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty, sanatoria, agroturystyka, Beskid Niski to najniższa i najbardziej rozległa część Beskidów. Główny jego trzon stanowi grzbiet Karpacki o długości około 100 km, rozciągający się od Przełęczy Tylickiej po Przełęcz Łupkowską.

Ziemia ta na przestrzeni dziejów doświadczyła wielokrotnego spustoszenia, m.in. przez najazdy wojsk węgierskich Króla Macieja Korwina i Rakoczego. Była też świadkiem wydarzeń związanych z Konfederacja Barską i I wojną światową, w której brał czynny udział ojciec Karola Wojtyły. Piętno swe pozostawiła również II wojna światowa z krwawymi walkami o przełęcz Dukielską i Akcją „Wisła”, w ramach której dokonano wysiedlenia ludności łemkowskiej. Pamiątką tamtych wydarzeń są liczne pomniki, cmentarze oraz miejsca egzekucji.

Góry te były miejscem licznych wędrówek ks. Karola Wojtyły. Na pierwszą wędrówkę w Beskid Niski udał się w roku 1952, zabierając ze sobą kilkuosobową grupę przyjaciół. Odtąd, zauroczony Łemkowszczyzną z jej łagodnymi krajobrazami, wspaniałą przyrodą i ciszą, często powracał w te strony. Beskid Niski utkwił w Jego pamięci, wspominał o nim w Rzymie, pełniąc posługę głowy Kościoła jako Jan Paweł II. 

Na krośnieńskim odcinku szlaku znajduje się Sanktuarium św. Jana Pawła II oraz Krzyż Papieski i pomnik Jana Pawła II.

 

 

Źródło: Urząd Miasta Krosno http://visitkrosno.pl/ .

Opinie
Lokalizacja

Opinie

comments powered by Disqus

Lokalizacja

Krosno, Podkarpackie
Krosno, 38-400 Krosno
×

Korzystamy z Cookies. Przeglądając stronę zgadzasz się na zapis Cookie na Twoim urządzeniu