obserwuj facebook visiton obserwuj instagram visiton

Longinus

In the city
Contact Podbipięty 45
02-732 Warszawa
+48 500 505 101

Description

Za­pra­sza­my Pańs­twa do sko­rzys­ta­nia z noclegu w Lon­gi­nu­sie. Miła i domowa atmosfera to gwarancja wypoczynku. O­fe­ru­je­my wy­god­ne spa­nie za przy­stęp­ną ce­nę.

Longinus to  dos­ko­na­le u­sy­tu­o­wa­ny o­biekt przy li­nii war­szaw­ski­ego Metra, w po­bli­żu lot­nis­ka, cent­rum biz­ne­so­we­go Słu­że­wiec i cent­rum hand­lo­we­go – Ga­le­rii Mo­ko­tów. Tuż obok znajduje się strze­żo­ny par­king.

Dys­po­nu­je­my pię­cio­ma dwu­o­so­bo­wy­mi po­ko­ja­mi z ła­zien­ka­mi oraz po­ko­jem ty­pu stu­dio z kli­ma­ty­zac­ją, sy­pial­nią mał­żeń­ską i sa­lo­ni­kiem oraz miejscem do spa­nia do­dat­ko­wych dwóch osób. W każ­dym po­ko­ju znaj­du­je się te­le­wi­zor, te­le­fon oraz Wi-Fi.

W Longinusie o­bo­wią­zu­je cał­ko­wi­ty za­kaz pa­le­nia.

Amenities

parking place outside of the property
double beds
single beds
non-smoking rooms
shower in the rooms
air conditioning in rooms
wi-fi
smoking forbidden on the entire property

Specific details

Udogodnienia parking place outside of the property, COM_DJCLASSIFIEDS_łóżKA_PODWóJNE, COM_DJCLASSIFIEDS_łóżKA_POJEDYNCZE, COM_DJCLASSIFIEDS_POKOJE_DLA_NIEPALąCYCH, shower in the rooms, air conditioning in rooms, COM_DJCLASSIFIEDS_WI-FI, COM_DJCLASSIFIEDS_ZAKAZ_PALENIA_W_CAłYM_OBIEKCIE
Podstawowe informacje
Nocleg
reviews
Location
Check-in time15:00
Check-out time11:00
Total number of rooms6
Room cat 1:W każ­dym po­ko­ju znaj­du­je się te­le­wi­zor, te­le­fon oraz Wi-Fi.
Room cat 2:Pokój typu studio posiada klimatyzację, sypialnię małżeńską oraz salonik .

Comments

comments powered by Disqus

Location

Warszawa, Mazowieckie
Podbipięty 45, 02-732 Warszawa
×

Korzystamy z Cookies. Przeglądając stronę zgadzasz się na zapis Cookie na Twoim urządzeniu