Outside of town / on suburbs

Description

Podstawowe informacje
reviews
Location
Reservation termsZaliczka winna być wpłacona na konto Manor House SPA **** w terminie 2 dni od daty złożenia rezerwacji. Brak wpłaty zaliczki w określonym powyżej terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji. Jeśli rezerwacja złożona zostaje w okresie krótszym niż 30 dni przed datą przyjazdu należy uiścić pełną kwotę skalkulowanego pobytu. W przypadku rezerwacji pobytu kartą kredytową obowiązkowe jest wcześniejsze przesłanie pisma upoważniającego Manor House SPA **** /hotel do obciążenia Państwa karty kredytowej w wysokości 50% wartości pobytu w przypadku zaliczki bądź w wysokości pełnej kwoty pobytu.
Cancellation policyW wypadku rezygnacji z pobytu po wpłacie zaliczki (bądź pełnej kwoty pobytu) Gość powinien powiadomić pisemnie o tym fakcie Hotel Manor House SPA. O wysokości kosztów ponoszonych przez Gościa rezygnującego z pobytu decyduje data odbioru rezygnacji przez Manor House SPA****.

Comments

comments powered by Disqus

Location

Chlewiska, Mazowieckie
, 26-510 Chlewiska/koło Szydłowca
×

Korzystamy z Cookies. Przeglądając stronę zgadzasz się na zapis Cookie na Twoim urządzeniu