newsletter visiton obserwuj facebook visiton obserwuj instagram visiton

turystyka

 • Słowniczek pojęć w hotelarstwie część IV - profesjonalne zwroty

  Agent – uprawniony do zawierania umów-zgłoszeń z uczestnikiem imprezy turystycznej, prawny reprezentant touroperatora

  Touroperator - organizator turystyki

  Animator – osoba, która w obiekcie zajmuje się organizacją czasu wolnego dla dzieci i/lub dorosłych

  Incentive travel - turystyka motywacyjna dla pracowników firmy lub realizowana w celach poznawczo-szkoleniowych

  AOA / Allocated on arrival – przydzielanie pokoju / miejsca noclegowego przez touroperatora, gdy gość znajdzie się w miejscu wypoczynku

  Corporate travel - podróż służbowa wyższych rangą pracowników firmy

  Excursions – wycieczki organizowane przez hotel dla gości hotelowych

  IT inclusive tour, package tour, package holiday – kompleksowa oferta wypoczynkowa zawierająca w swej cenie: przelot lub przejazd do miejsca wypoczynku, zakwaterowanie i wyżywienie

  FO Flight only - oferta biura podróży w której klient płaci tylko za przelot samolotem

  Impreza turystyczna – co najmniej dwie usługi turystyczne objęte wspólną ceną, tworzące jednolity program

  Innskeeer's lien - prawo zastawu rzeczy Gościa hotelowego w przypadku niezapłacenia rachunku za świadczone usługi

  Pilot– osoba przydzielona uczestnikom wyjazdów grupowych, odpowiedzialna za prawidłowy przebieg wycieczki

  Rezydent – osoba w obiekcie reprezentująca organizatora imprezy turystycznej, odpowiedzialna za przebywających Gości

  Wycieczka fakultatywna– wycieczki nie objęte ramowym programem imprezy, organizowane w trakcie pobytu w miejscowości wypoczynkowej

  TA / travel agent - pracownik biura podróży

  Przewodnik turystyczny – osoba zawodowo oprowadzająca turystów lub odwiedzających po wybranych obszarach, miejscowościach i obiektach oraz udzielająca informacji na ich temat

  Wycieczka pakietowa – wycieczka uwzględniająca wszystkie aspekty pobytu

  Allotment – rezerwacja (okresowa lub stała) danej ilości miejsc w obiekcie, ze sposobnością anulowania jej w określonym terminie bez ponoszenia konsekwencji finansowych

  Concierge– konsjerż, osobisty asystent gościa hotelowego, który przygotowuje na życzenie wszelkie rezerwacje i tym podobne

  Comte des cierges– konsjerż

  WTO / Word Tourism Organization- Światowa Organizacja Turystyki, utworzona w 1975 r., z siedzibą w Madrycie.

  AIH Association Internationale de I'hôtellerie- międzynarodowe zrzeszenie hoteli

  HACCP Hazard Analysis and Critical Control Point / Analiza Ryzyka i Kontrola Punktów Krytycznych - analiza mająca na celu zapewnienie czystości higienicznej produktów spożywczych przeznaczonych dla konsumentów

  IH&RA International Hotel and Restaurant Association - Międzynarodowe Zrzeszenie Hotelarzy i Restauratorów

  Łańcuch hotelowy (sieć hotelowa) - zespół hoteli utrzymujący jednolity standard i zakres usług, posługujący się tym samym znakiem i nazwą, posiadające podobne cechy użytkowe

  TQM - Total Quality Management - zarządzanie przez jakość, strategia osiągania wyższej jakości pracy, wyrobów, świadczonych usług, której celem jest uzyskanie najwyższego zadowolenia gości hotelowych

  Kontrakt hotelowy – umowa Oznacza dowolny kontrakt, w którego ramach hotelarz wyraża zgodę wobec biura podróży na zapewnienie usług hotelowych na rzecz podróżnego lub grupy podróżnych, którzy są klientami danego biura podróży.

  Rating, grading - kategoryzacja hoteli, pensjonatów

  Market Share - udział w rynku

  Sieć hoteli - zespół lub grupa hoteli należących zazwyczaj do określonego właściciela

  Sieć marketingowa (grupa markowa) - grupa hoteli dobrowolnie stowarzyszonych, prowadzących wspólna politykę cenową i marketingową

  Stopa marży - procentowa relacja marży do kosztów surowca

  System hotelowy (grupa hotelowa) – nadzorowany przez centralę zespół obiektów hotelowych funkcjonujący według nadrzędnej idei

  Średnia cena - przychód uzyskany ze sprzedaży usług noclegowych, przypadający na liczbę sprzedanych pokojonocy w danym okresie

  Umowa hotelowa - porozumienie zawarte pomiędzy gościem i hotelarzem, w którym uzgodnione są trzy podstawowe elementy: rodzaj pokoju, cena, czas pobytu gościa

  Sale wielofunkcyjne – przestrzenie dostosowane do organizacji imprez konferencyjnych, bankietowych i innych

 

×

Korzystamy z Cookies. Przeglądając stronę zgadzasz się na zapis Cookie na Twoim urządzeniu