newsletter visiton obserwuj facebook visiton obserwuj instagram visiton

pensjonaty

 • Słowniczek pojęć w hotelarstwie część III - popularne zwroty

  Housekeeper - kierownik służby pięter

  Housekeeping - służba pięter

  Hospitality industry - przemysł hotelarski

  Hotelarz - osoba przygotowana zawodowo do pracy w hotelach i w nich zawodowo czynna, bez względu na zajmowane stanowisko

  Infant (niemowlę) – dziecko do 2 lat

  Jednostka mieszkalna (j.m.) - pomieszczenie występujące w części pobytowej, składające się z: pokoju mieszkalnego, przedpokoju, węzła higieniczno – sanitarnego (w.h.s.) i innych uzupełniających elementów takich jak: balkony, loggie, aneksy kuchenne, jadalnie, sypialnie itp.

  Unit - jednostka mieszkalna

  Foyer - hall recepcyjny

  Gość hotelowy - każda z osób zatrzymujących się w hotelu na mocy zawartej z obiektem umowy hotelowej

  Gość nocujący - każda z osób zatrzymujących się w hotelu na mocy zawartej z obiektem umowy hotelowej

  Hotel day - doba hotelowa

  Karta meldunkowa – karta potwierdzające rejestrację Gościa hotelowego zgodnie z obowiązkiem meldunkowym

  Karta pobytowa - dokument potwierdzający zamieszkanie Gościa w hotelu i upoważniająca do korzystania z określonych usług tego hotelu, umożliwia identyfikację gościa

  Confirmation - potwierdzenie

  Credit - świadczenie kredytowane

  Deposit required - wymagany jest depozyt

  Depozyt gwarancyjny - rodzaj opłaty za rezerwację, stanowiący warunek przyjęcia zamówienia

  Depozyt hotelowy – miejsce (sejf) w hotelu, gdzie Goście moją przechowywać wartościowe przedmioty

  Doba hotelowa - najmniejsza jednostka czasu w Polsce, na jaką można wynająć miejsce noclegowe

  Balneologia - rodzaj lecznictwa stosowany w sanatoriach charakteryzujący się kompleksowym działaniem na cały organizm

  Cash - płatności gotówkowe

  Check - In - procedura przyjęcia gościa do hotelu (rejestracja, meldowanie itp.).

  Checkout - procedura wymeldowania gościa z hotelu

  Koniec doby hotelowej – określona godzina, do której Goście obiektu powinni opuścić pokój

  Kantor walutowy – miejsce gdzie następuje skup i sprzedaż walut na podstawie uzyskanej koncesji, według cen rynkowych

  Klient - osoba, która dokonuje zakupu dobra lub usługi

  Late arrival - późny przyjazd gościa do hotelu

  Late cancellation - anulacja rezerwacji po terminie bezkosztowym

  Left luggage - przechowalnia bagażu

  Lobby - hol hotelowy

  No show – Gość posiadający rezerwację, który nie pojawił się w obiekcie

  Lost property office - biuro rzeczy znalezionych

  Maid in room - pokój w trakcie sprzątania

  Maitre d'hotel - kierownik sali restauracyjnej

  Klient o statusie Gościa hotelowego - osoba posiadająca status mieszkańca hotelu, nie wynajmująca pokoju ale korzystająca z innych usług, które świadczy obiekt hotelarski

  Odwiedzający hotelowy - osoba, która nie korzystając z noclegu hotelowego, może korzystać z niektórych jego usług

  Opłata lotniskowa – opłata obejmująca podatki i opłaty ustalane przez konkretne lotnisko, doliczana do ceny biletu przy jego zakupie

  Pigeon hole - skrytka w recepcji hotelowej przyporządkowana do konkretnego pokoju

  Piktogramy - skróty w formie rysunkowej

  Recepcja - główny punkt kontaktu hotelu z gościem

  Register - księga meldunkowa w hotelu

  Regulamin hotelowy – spis zasad i reguł obowiązujących w danym hotelu

  Regulars- regularni goście

  Rezerwacja - pisemny lub ustny wniosek z prośbą o zatrzymanie określonej liczby miejsc noclegowych w określonym czasie podanym przez klienta

  Rezerwacja gwarantowana- pisemny lub ustny wniosek z prośbą o zatrzymanie określonej liczby miejsc noclegowych w określonym czasie podanym przez klienta, potwierdzony płatnością

  Rezerwacja na zapytanie- pisemny lub ustny wniosek z prośbą o zatrzymanie określonej liczby miejsc noclegowych w określonym czasie podanym przez klienta, do potwierdzenia przez hotel

  Rezerwacja niegwarantowana- pisemny lub ustny wniosek z prośbą o zatrzymanie określonej liczby miejsc noclegowych w określonym czasie podanym przez klienta, niepotwierdzony przez recepcję

  Rezerwacja wstępna - pisemny lub ustny wniosek z prośbą o zatrzymanie określonej liczby miejsc noclegowych w określonym czasie podanym przez klienta, który musi spełnić określone warunki aby stać się pełną rezerwacją

  Room service - dostarczenie do pokoju zamówionych przez Gościa posiłków, zakąsek lub napojów przez personel

  RQ lub RQST on request - na życzenie

  Safe deposit box / strong box– sejf

  Sejf hotelowy - urządzenie służące do przechowania należących do gościa hotelowego kosztowności

  Służba parterowa- zespół pracowników odpowiedzialny za zameldowanie, opiekę nad Gościem i wymeldowanie

  Służba piętrowa- zespół pracowników odpowiedzialny za przygotowanie pokoju hotelowego do sprzedaży i bieżącego użytkowania

  Sous chef- zastępca szefa kuchni

  Taryfa hotelowa- lista cen usług hotelowych

  Transfer- przemieszczanie grup turystycznych (zwykle na krótkich odległościach) między poszczególnymi etapami podróży

  Turn down service– serwis polegający na wieczornym przygotowaniu pokoju Gości

  Wiza– dokument upoważniający uczestnika wycieczki do wjazdu na terytorium danego kraju

  Walk-in- Gość, który wszedł do hotelu prosto z ulicy, bez rezerwacji

  Usługa hotelarska – czasowe świadczenie noclegowe i gastronomiczne wraz z pełną gamą usług dodatkowych, które hotel pełni w stosunku do Gościa

  Usługi dodatkowe - usługi umożliwiające dopełnienie funkcji podstawowych wychodzące naprzeciw oczekiwaniom gości

  VAT / Value Addet Tax - podatek od wartości dodanej

  VIP / Very Important Person- osoby uznane przez dyrekcję hotelu za ważne osobistości, wobec których zastosowane są specjalne procedury przyjęcia

  Voucher – dokument o określonej wartości wydawany klientowi

  Wake-up call – budzenie telefoniczne, które można zamówić w hotelu, wykonywane przez obsługę hotelową lub specjalny system komputerowy

  ATM– bankomat

  Walk-in -  Gość, który wszedł do hotelu prosto z ulicy, bez rezerwacji

  Usługa hotelarska – czasowe świadczenie noclegowe i gastronomiczne wraz z pełną gamą usług dodatkowych, które hotel pełni w stosunku do Gościa

  Usługi dodatkowe - usługi umożliwiające dopełnienie funkcji podstawowych wychodzące naprzeciw oczekiwaniom gości

  VAT / Value Addet Tax - podatek od wartości dodanej

  VIP / Very Important Person - osoby uznane przez dyrekcję hotelu za ważne osobistości, wobec których zastosowane są specjalne procedury przyjęcia

  Voucher – dokument o określonej wartości wydawany klientowi

  Wake-up call – budzenie telefoniczne, które można zamówić w hotelu, wykonywane przez obsługę hotelową lub specjalny system komputerowy 

  ATM – bankomat

  Pastry chef - cukiernik

 

×

Korzystamy z Cookies. Przeglądając stronę zgadzasz się na zapis Cookie na Twoim urządzeniu